Predictive Maintenance

Hexagon’un öngörücü bakıma yönelik çözümleri, üretimde kesinti oluşmadan önce anormallikleri tespit edebilmek ve sorun belirtilerini yorumlayabilmek için yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır ve bu sayede üreticilerin gerekli düzeltici önlemleri zamanında alabilmelerine olanak sağlar.

Bir makinenin onarımını yapan bir bakım çalışanı
Hexagon’un Predictive Maintenance çözümü, sorunları oluşmadan önce proaktif olarak öngörebilmek için gelişmiş analitik, yapay zekâ ve makine öğreniminden faydalanır. 

Çoğu işletmede kalite ve üretim sorunlarına reaktif bir yaklaşımda bulunulur. Bir bileşenin kalite ölçümünde başarısız olması durumunda bir süreç uyarısı oluşur, olay kaydedilir, ürünler hurdaya çıkarılır ve bir kalite veya üretim yöneticisi makinedeki sorunu teşhis eder.  

Predictive Maintenance ile çalışan üreticiler, gerçek zamanlı veri akışından, döngü içi veri analitiğinden ve potansiyel sorunlara işaret eden gerçek zamanlı izleme sinyallerinden faydalanarak sorunları hızlı bir şekilde tespit edip giderebilmektedir. Kesintileri önleyebilen bu çözüm, hurdaya çıkarılan ürün miktarında %20’ye kadar düşüş sağlar.
Sizin Hakkınızda
Firmanızla İlgili
  • Ölçüm verileri analiz edilir ve öngörülür 
  • İstenmeyen durumlar, gerektiğinde artefaktların tekrar ölçülmesiyle öngörülebilir 
  • Bulutta ve işletme bünyesinde kullanılabilir 
  • Bakım çalışmaları geçmişi, öngörü kabiliyeti ve arıza ve kesintilerin temel neden analizi  
  • Q-DAS qs-STAT ile sunulan nöral ağlara dayalı süreç değerlendirmesi