Manufacturing Asset Management

Hexagon’un endüstriyel IoT cihaz izleme çözümü, üretimde kullandığınız varlıklarınızın performansını, kullanılabilirliğini ve sağlığını SFx platformu üzerinden izleyebilmenizi sağlar.

Ekranında makine performans verileri görüntülenen bir tablet tutan bir kişi. Arka planda CNC makineler bulunan imalat sahası görünüyor

Güvenilir ve etkili bir IoT varlık performansı izleme çözümü, ekipmanların ağa bağlı, güncel ve güvenli kalmalarını ve tam performans ile çalışmalarını sağlamada kritik öneme sahiptir. Hexagon’un Asset Management çözümü, ilgili sistemleri ve süreçleri birbirlerine bağlayarak ekipmanların verimliliğini en üst düzeye çıkarır. 

Endüstriyel IoT cihaz izleme çözümü sayesinde üreticiler, IoT ve analitik uygulamalarından son derece uygun maliyetli bir şekilde faydalanabilir. Bu çözüm, planlanmamış kesintileri ve ilgili gelir kayıplarını önleyerek yatırıma hızlı bir geri dönüş sağlar.

Asset Management, ister tek bir cihaz için ister birçok sistemden oluşan bir set için, ister gerçek zamanlı olarak ister belirli aralıklarla, toplam ekipman etkinliğini (OEE) ve operasyonel mükemmellik göstergelerini en üst seviyeye getirmek üzere tasarlanmıştır. Varlık performans yönetimine yapılacak bir yatırım, sabit maliyetleri daha düşük tutabilir. OEE’de küçük bir değişiklik bile genel tabloda ciddi fark yaratabilir. Bu çözümün sunduğu veriler ve ölçümler: 

 • Makine durumunu gösteren gerçek zamanlı varlık panosu 
 • Kritik olayların gerçek zamanlı bildirimleri 
 • Gerçek zamanlı ve geçmişe dair olay günlüğü 
 • Kullanılabilirlik = Çalışma süresi / Planlanan süre 
 • Performans = (Yürütülen programlar x İdeal yürütme süresi) / Çalışma süresi 
 • Kalite = Başarıyla yürütülen programlar / Toplamda yürütülen programlar 
 • Kalite = Kabul edilebilir işler / Yapılan toplam işler 

Kararlarda kullanılabilecek analitik temel 

İmalat sahasına doğrudan faydaları olan IoT izleme teknolojisi, aynı zamanda yöneticilerin verilere dayalı kararlar verebilmelerini, evrak işlerinin azaltılmasını, geliştirilebilecek alanların tespit edilebilmesini ve aşağıdaki performans göstergelerinin daha iyi izlenebilmesini sağlar: 

 • OEE gibi kantitatif göstergeler 
 • Başarıyı veya başarısızlığı post hoc olarak sunan gecikmeli göstergeler 
 • Sonucun üretilmesi sırasında tüketilen kaynakları ölçen girdi göstergeleri 
 • Üretimde bildirilen bir olaya ortalama ilk müdahale süresi 
 • Başarısızlıklar arasındaki ortalama süre 
Sizin Hakkınızda
Firmanızla İlgili
 • Ekipman durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin 
 • Programların verimli bir şekilde çalışmasını sağlayın 
 • Kesinti sürelerinin ve nedenlerinin görünürlüğü sayesinde kullanılabilirliği geliştirin 
 • Bulutta çalışan yüksek güvenlikli sistem ile işletime ilişkin maliyetleri ve karmaşıklığı azaltın 
 • Kaynak tahsisini geliştirin 
 • Ürün darboğazlarını tespit edin 
 • Sorunları oluşmadan önce tespit edin