qFLASH-A

Det ekonomiska, kompakta och automatiserade optiska 3D-mätsystemet

qFLASH-A är ett kompakt och ekonomiskt optiskt 3D-mätsystem utformat för användning i mindre automatiserade inspektionsceller på verkstadsgolvet. Det är kompatibelt med en rad olika industriella robotar inklusive ”small-load”- och kollaborativa robotsystem, dess mätningsceller har ett litet fotavtryck och det är ett prisvärt sätt att automatisera dimensionell datainsamling för alla slags delar. Systemet är idealiskt för användning i verkstadsförhållanden där utrymmet är begränsat men produktiviteten spelar stor roll.

Den robusta men ändå lätta sensorn q-FLASH-A kombinerar den digitala avbildningstekniken hos tre CMOS-kameror med blå LED-belysning och dynamisk bildprojiceringsteknik för att åstadkomma en snabb inspektionslösning. Den erbjuder en hög bildhastighet och ett brett dynamiskt omfång för att snabbt och noggrant digitalisera oregelbundna delar utan vare sig ytbehandling, förberedelser eller markeringar. Delarnas egenskaper fångas också med hög precision tack vare avancerad bildanalys och motorer för kantdetektering så att användaren kan erhålla riklig punktmolnsdata för en rad olika arbetsstycken. 

Med qFLASH-A sker projektion och bildfångst inom några millisekunder vilket skyddar systemet från påverkan av verkstadens vibrationer eller förändringar i det omgivande ljuset, något som i sin tur garanterar högkvalitativa resultat oavsett förhållanden. Detta gör det automatiserade mätsystemet qFLASH-A idealiskt för tillämpningar på verkstadsgolvet och innebär att man kan spara den tid och energi som annars krävs för att flytta delar från verkstaden för mätning.

qFLASH-A är certifierad i enlighet med VDI/VDE-standarder och levereras med mätprogramvaran CoreView som standard.
 

q-FLASH-A

Om dig
Om ditt företag
Kompakt och lätt design
Det faktum att qFLASH-A är så kompakt och lätt, ihop med det korta mätavståndet på bara 500 mm, gör att sensorn är unikt anpassad för användning med mindre robotar och i mätceller med små fotavtryck.

Precision och repeterbarhet
Integrerade CMOS-kameror ger qFLASH-A dess höga bildhastighet och breda dynamiska omgång, vilket garanterar precisa resultat, utmärkt ytrekonstruktion och ett högt signal-brusförhållande – till och med i underexponerade och överexponerade delar av bilden. 

Avancerad mätning av egenskaper 
Integrerad 3D-punktmolnskartläggning och 2D-teknik hos qFLASH-A använder bildanalys och motorer för kantdetektering för att få fram precisa och noggranna mätningar av egenskaper för en mångsidig tillämpningspotential.

Ingen ytbehandling krävs
Sensorn qFLASH-A kan fånga exakt punktmolnsdata utan nödvändiga ytbehandlingar, förberedelser eller markeringar vilket reducerar mängden manuella uppgifter i processen och gör det möjligt för systemet att mäta helt utan störningar för maximal produktivitet.

Klar för verkstadsgolvet
Den robusta konstruktionen hos qFLASH-A gör den ideal för användning i svåra driftsförhållanden på verkstadsgolvet, samtidigt som dess projektion inom millisekunder och bildfångst innebär immunitet mot både förändringar i omgivande ljus och påverkan av vibrationer från verkstadens tunga maskineri.

Resultat i realtid
qFLASH-A-systemet för med sig automatiserad mätning till verkstadsgolvet. Dess mätprogramvara CoreView och andra valbara offlineverktyg för analys underlättar användningen av mätdata i hela organisationen genom kommunicering av resultat i realtid till chefer och ingenjörer.
 
Kameror
3 x 4,2 megapixels digitalkameror med hög datahastighet som är utformade för industriella tillämpningar. Monterade på ett stabilt och temperaturbeständigt kolfiberhölje.

Projektion och 3D-rekonstruktionsteknik
Single Pattern Projection och Rapid Shot Stereovision Technology.
Integrerad 2D- och 3D-teknik för snabb och exakt yt- och egenskapsmätning.

Belysning
Blå LED-baserad högeffektsbelysning för tillförlitlighet och beständighet.

Olika storleksalternativ för mätfält
Siktfält (vid ett specificerat arbetsavstånd): 350 x 350 x 160 mm / 13,8 x 13,8 x 6,3 tum
Siktfält (vid ett specificerat arbetsavstånd): 170 x 170 x 55 mm / 6,7 x 6,7 x 2,2 tum
Optimalt arbetsavstånd: 550 mm / 22,7 tum
Punktmolnsavstånd: Från 0,09 mm

Industriell prestanda
Siffror enligt 2 sigma, LFOV, medel till medel. (qFLASH-A), extern kartläggning används.

Mätnoggrannhet i plan (enskild platta): 0,035 mm
Punktmolnsnoggrannhet (objekt i storlek 3 x 2 x 1 m): 0,1 mm
Planär hålcentrumsnoggrannhet (objekt i storlek 3 x 2 x 1 m): 0,15 mm

Driftsprestanda
Optisk exponeringstid (typisk inställning): 10 m/sek

Mått och vikt
qFLASH-A sensor: 370 x 270 x 255 mm / 14,6 x 10,6 x 10 tum
6,0 kg / 13,2 lb
qFLASH-A strömförsörjning: 310 x 215 x 60 mm / 12,2 x 8,5 x 2,4 tum
3 kg / 6,6 lb

Elkompatibilitet
Spänning: 90-230 VAC, 50-60 Hz
Ström: Genomsnittlig förbrukning upp till 100 W
0,7 kW vid toppförbrukning

Arbetsmiljöförhållanden
Driftstemperatur: 5-35 °C
(Begränsas av datorns specifikationer. Kan förbättras med kylsystem.)
Arbetsljusförhållanden: Låg känslighet för industriljus, omgivande ljuskällor och indirekt dagsljus.
Struktur-/anläggningsvibrationer: Utformad för drift i industriell miljö.

Periodisk systemcertifiering

Årlig kalibrering på plats och certifiering till spårbara artefakter

Dator och mjukvara
Operativsystem: Windows 7, 10 64-bit OS
Datorplatform: Stationär dator
Systemprogramvara: CoreView™ från Hexagon Manufacturing Intelligence

Certifiering och standarder
CE/TÜV-säkerhet: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000

VDI/VDE 2634 Artikel 2 standard för optiska mätsystem

Spårbarhet till NIST-mätstandardartefakter ISO 9001:2000
Shop-Floor 3D Optical Measurement Systems Brochure

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.