Uppriktning av en vevaxel i en koordinatmätmaskin

Vevaxlar för förbränningsmotorer kan vara svåra att rikta upp i koordinatmätmaskiner, eftersom de främst består av en rad cylindrar.

crankshaft-photo

Vevaxlar för förbränningsmotorer kan vara svåra att rikta upp i koordinatmätmaskiner, eftersom de främst består av en rad cylindrar. Tekniken som beskrivs nedan visar hur en vevaxel riktas upp för kontroll i en koordinatmätmaskin som  Global Advantage.

Vevaxeln fixeras nästan helt parallellt med koordinatmaskinens Y-axel (från fronten bakåt). I detta exempel är referensen en axeltapp med en kolv.

Nivelleringssteg (uppriktning i rymden):
1. Lagertapparnas ändar mäts som cirklar genom att tillfälligt använda CMM-arbetsytan (ZX) eller ett uppmätt ändplan på detaljen.
2. Konstruera en 3D-axel mellan cirklarna.
3. Nivellera CMM-axeln med denna 3D-linje (till exempel +Y).

Rotationssteg (uppriktning i planet):
1. Mät den övre axeltappen som en cirkel. Eftersom vi redan är nivellerade kan vi använda det aktuella ZX-planet.
2. Konstruera en linje från 3D-axellinjen till cirkeln.
3. Rotera +Z kring +Y så att den är parallell (i ZX-planet) med den linje som konstrueras ovan.

Origo (translation):
1. Ställ in X=0 för 3D-axellinjen som +Y är nivellerad till.
2. Ställ in Z=0 för 3D-axellinjen som +Y är nivellerad till.
3. För att ställa in Y=0 behövs en funktion som låser translationen. Använd exemplet för att mäta ett plan på ett av axelstegen och skapa en korsning mellan 3D-axellinjen och planet. Ställ in Y=0 på denna punkt. Lär dig mer om att utföra uppriktning med vår webbkurs: PC-DMIS Alignments 101


crankshaft

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster