Utbildning

Behovet av och kraven på kvalitetskompetens och tillverkningskunskaper är större än någonsin. Vi erbjuder utbildning i våra lokaler, hos kunden eller på distans. Vi har även webbutbildning.

Genom att prata med tillverkare, utbildningsinstitutioner och lärare över hela världen har vi skapat oss en heltäckande bild av utbildningsbehoven. Vi har tagit fram ett utbildningsprogram som fyller kunskapsluckan inom dimensionell mätning.

Utbildning i mätprogramvara

Hexagon Manufacturing Intelligence har utvecklat PC-DMIS i över 20 år och som programvaruutvecklare och tillverkare av originalutrustning är vi de sanna experterna inom detta område.

Utbildning i generell mätteknik

De flesta utbildningarna kan även företagsanpassas och genomförs då med fokus på de speciella behov ert företag har.

Anpassad utbildning

Om ditt företag har specifika utbildningsbehov kan Hexagon Manufacturing Intelligence skapa en kursplan för att uppnå just dina mål.

Anmälan och praktiska upplysningar

Vilken utbildning passar mig?

Vem har nytta av det vi förmedlar i våra olika kurser? – ”Många!” är det enkla svaret.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Vässa dina kunskaper

Kursöversikt 2022