CAD CAM Software

CAD/CAM (computer-aided design och computer-aided manufacturing) är en datorprogramvara som används för att både utforma och tillverka produkter.

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.