CAD CAM Software

CAD/CAM (computer-aided design och computer-aided manufacturing) är en datorprogramvara som används för att både utforma och tillverka produkter.

Vero_CADCAM_800x428

VERO Software

Vero utvecklar och distribuerar CAD/CAM system som används vid design- och tillverkningsprocesserna inom flera olika industrier. Med fokus på kunskapsdriven utveckling erbjuder Vero lösningar inom områden som tillverkning av formverktyg, plåtbearbetning, produktionsteknik, spånskärande bearbetning i metall, träindustrin och stenbearbetning.

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.