Om robot- och automatiserad inspektion

Lösningar för automatiserad inspektion ger en omfattande datainsamling på verkstadsgolvet, stöder kvalitetssäkring och processkontroll och erbjuder värdefulla insikter för smartare tillverkning.

Web_Single_Pod_Right_Rail-Hexagon_MI_Automation_Tracker_HxGNRoboticAutomation_Application_Photo_2
I takt med att tillverkning blir alltmer datadriven erbjuder möjligheten att snabbt samla in stora datamängder för kvalitetssäkring, processkontroll och produkt- och processoptimering en konkurrenskraftig fördel i den smarta tillverkningens tidsera. System för automatiserad inspektion är ett av de effektivaste sätten att samla in de omfattande datamängder du behöver för att kontinuerligt optimera processer.

Det finns olika sätt att få in automatisering i dina mätprocesser. Vanliga metoder sträcker sig från system för matning av detaljer för traditionella koordinatmätmaskiner (CMM) till fullständigt automatiserade robotbaserade inspektionsceller som använder en mängd olika sensortyper för att digitalisera stora oregelbundna delar. Alla erbjuder mycket repeterbara, noggranna mätprocesser som påskyndar mätprocessen och ger tillverkare större insikter i produktionsresultatet.

Robotbaserad och automatiserad inspektion: Viktiga fördelar

 • Snabbare datainsamling och defektdetektion
  Automatisering erbjuder en enorm potential för produktionsvinster i hela driften av produktion och inspektion. Ett automatiserat inspektionssystems hastighet och flexibilitet kan avsevärt minska mättiderna jämfört med traditionella inspektionsmetoder, så att problem identifieras och korrigeras snabbare än någonsin. 
 • Mer data, bättre beslutsfattande
  När en automatiserad inspektionslösning är i drift kan den kontinuerligt samla in och bearbeta omfattande datamängder så att tillverkarna bättre kan förstå och avsevärt förbättra produktionskvaliteten med snabb eller till och med automatiserade beslut. Med hjälp av avancerade analysverktyg kan du få djupa insikter för intressenter i verksamheten.
 • Bättre utnyttjande av utrustning
  Robot- och automatiserade inspektionssystem kan konfigureras för 100% utnyttjande av utrustning utan väntetider under inmatning, vilket maximerar avkastningen på investeringen. Med inspektionscykler som körs upp till dygnet runt är genomströmningen exceptionellt hög, samtidigt som offlineprogrammeringsverktyg garanterar att utrustningen alltid är tillgänglig för mätning.
 • Konfigurerbar till nästan alla applikationer
  Automatiserade inspektionsceller kan konfigureras på flera platser på verkstadsgolvet med olika sensorer, mjukvaror och robotutrustningar för att stödja en eller flera applikationer. Offlinekonfigurationer används vanligtvis för delprovtagning eller för att stödja inspektion från flera produktionslinjer. Konfigurationer nära linjen är idealiska för mätningar av större partier, medan inline-konfigurationer möjliggör 100% inspektion för trendanalys och snabb problemlösning. 
 • Samla in insikter för smartare tillverkning
  Tillverkare idag letar efter smarta lösningar som förbättrar driften, ökar effektiviteten och ger flexibilitet genom automatisering. När nya tekniker som AI och maskininlärning förändrar potentialen för dataanvändning är automatisering och robotteknik viktiga, både för att tillhandahålla data som behövs för att genomdriva smartare processer och för att utnyttja dem för att göra processer mer effektiva och hållbara.

Automatisering utan komplexitet
Hexagons automatiserade mätsystem är utformade för att ta bort komplexiteten från planeringen, installationen och driften av robotbaserade och automatiserade inspektionsceller så att varje system kan leverera värde.  Våra nyckelfärdiga lösningar ger omfattande datainsamling i produktionen enkelt med en enda leverantör. För enkelhet, hastighet och bekvämlighet är standardlösningar tillgängliga. För mer specialiserade krav finns omfattande flexibilitet med Hexagon och maskinvarukomponenter från tredje part.