Production Software

Offering a range of CNC simulation software, factory automation solutions and computer-aided manufacturing (CAD CAM) packages specified for different production methods, Hexagon Manufacturing Intelligence’s production software solutions help manufacturers produce parts right first time.

Datorstödd tillverkningsprogramvara (CAD CAM) 

Med stöd för design och tillverkning av produkter innehåller Hexagon Manufacturing Intelligences CAD CAM-mjukvaruportfölj (datorstödd design och datorstödd tillverkning) specialiserade paket för att skapa, hantera och optimera CNC-verktygsvägar för maskiner inom en rad branscher och materialapplikationer.

CNC Simulation Software

By virtually building the real-life machining environment prior to production, Hexagon Manufacturing Intelligence’s CNC simulation software helps manufacturers avoid errors, decrease setup times and switch CNC programs between machines to increase shop-floor productivity and reduce costs.

Factory Automation Software

Providing a comprehensive software range to manage tooling and production resources, Hexagon Manufacturing Intelligence’s factory automation solutions give manufacturers greater visibility and traceability, enabling ongoing process optimisation for production efficiency.

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.