Portabla mätarmar

Med portabla mätarmar kan du utföra mätningar direkt i tillverkningsmiljön där processförbättringar är mest fördelaktiga.