Nya förbättringar av produktivitet och användbarhet för Hexagons lasertracker för direktskanning

En mängd nya funktioner levereras med systemprogramvaran v1.1 av det banbrytande ATS600-systemet, tillsammans med tillgångsdata i realtid via kompatibilitet med HxGN SFx | Asset Management.

10 juni 2020
ATS600-Update_Media-Release
Hexagon Manufacturing Intelligence informerade idag om en lansering av en ny systemprogramvara för Leica Absolute Tracker ATS600 . Den här första nya systemprogramvaran för ATS600 innehåller en mängd nya funktioner som har utvecklats utifrån omfattande feedback från marknaden som har samlats in sedan systemets lansering i början av 2019. Förutom förbättrad bildbearbetning till nya skanningsprocesser och lägen innehåller uppdateringen förbättringar för produktivitet och användbarhet för att göra direktskanning av stora ytor ännu enklare. I den här senaste versionen ingår även fullständig integrering av ATS600 på HxGN SFx | Asset Management-plattformen.

Bland förbättringarna i den här uppdateringen finns ett nytt läge för panoramabildbearbetning, som gör att användarna kan skapa en stor sammansatt bild av ett arbetsområde med vår inbyggda Overview Camera. Systemets livevisningsbild kan läggas över på den sammansatta bilden så att man kan se den bredare kontexten och få enklare navigering vid mätning av stora delar som överskrider systemets standardvisningsfält. Det ingår tillsammans med kodningsförbättringar som har bättre upplösning för översiktskameran, vilket gör att systemets livevisning kan visas med en upplösning som är tre gånger så hög än vad som tidigare var möjligt. Med en bildkvalitet som når upp till 5 megapixel finns det nu även flera tillgängliga zoomnivåer utan försämrad upplösning. Det gör det enklare att noggrant rikta in sig mot avlägsna mätytor.

”Den nya uppdateringen handlar om att förbättra produktiviteten genom att förfina användbarheten”, säger Rodrigo Alfaia, Absolute Tracker Product Manager, Hexagon Manufacturing Intelligence. ”ATS600 liknar ingen annan lasertracker på marknaden, så vi har prioriterat att lyssna på användarnas erfarenheter när de började använda det nya systemet – deras feedback under det senaste året har varit helt oumbärlig när vi har utvecklat de nya funktionerna som ingår i den här uppdateringen. Resultatet av det blev en ny koncentration av förbättringar på områden som verkligen underlättar hela processen för direktskanning, och det hjälper användarna att bli ännu mer produktiva när de tar på sig storskaliga inspektionsprojekt.”

Mätningen har också förbättrats genom att vi har lagt till flera nya skanningsprocesser och lägen. Den nya enhetliga funktionen för rutnätsmellanrum använder 3D-mätdata för att beräkna rätt orientering av ytorna som skannas. Det gör det möjligt för punktmellanrummet inom skanningsområdet som ska justeras att leverera ett enhetligt rutnät av data över hela ytan. Utöver det här gör de nya profilerna för rad- och ringskanning det lättare och snabbare att samla in data i specifika situationer, till exempel för mycket riktade mått som tvärsnitt eller smala ränder, eller för stora datasamlingar som fullständiga 360-graders omgivningsskanningar.

Den nya integreringen av ATS600 med Hexagons SFx | Asset Management är ett annat område där det är möjligt att göra stora produktivitetsförbättringar. Plattformen levererar fullständig hantering av maskinparker för system för tillverkningsinspektion, däribland fjärrövervakning baserat på datastreaming i realtid. Med en centraliserad, användarvänlig instrumentpanel som är enkel att öppna och använda erbjuder plattformen ett noggrant sätt att övervaka och analysera hur viktiga tillgångar presterar, oavsett om de finns på en enda anläggning eller på flera fabriker världen över. Aviseringar i realtid gör det möjligt för användarna att snabbt reagera på avvikelser som indikerar att åtgärder behövs, vilket minskar oplanerade avbrott. Integreringen av ATS600 -systemet i den här plattformen ger användarna ett enkelt sätt att se över och öka produktiviteten för sina installationer av avancerad inspektion i stor skala.

Alla nya ATS600-system som beställs från Hexagon levereras med en ny version av systemprogramvara, medan system som redan finns på marknaden får den nya programvaran som en uppdatering. Du kan få mer information hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon.
About Hexagon
Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, and mobility applications.

Our technologies are shaping urban and production ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon’s Manufacturing Intelligence division provides solutions that utilise data from design and engineering, production and metrology to make manufacturing smarter.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 21,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 3.8bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.