Hexagon stärker sin produktportfölj inom smarta fabrikslösningar genom förvärvet av Romax Technology

28 februari 2020
Romax Technology acquisition
Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av Romax Technology Limited, en av de främsta leverantörerna av mjukvara inom datorstödd konstruktion (Computed Aided Engineering, CAE) för design och simulering av elektromekaniska drivsystem.

A greater focus on energy efficiency and an accelerating shift towards electrification brings new engineering challenges that require increased use of simulation tools earlier in the design lifecycle. Romax Technology brings more than 30 years of experience in electromechanical simulation and multi-physics design optimisation.

Större fokus på energieffektivitet och en accelererande övergång mot elektrifiering har medfört nya tekniska utmaningar och ett ökat behov av avancerade simuleringsverktyg tidigare i en produkts livscykel. Romax Technology har mer än 30 års erfarenhet av elektromekaniska simuleringar och optimering av multifysiska modeller där hänsyn till flera fysiska fenomen måste beaktas samtidigt.

Företagets molnbaserade plattform Roman Nexus tillhandahåller en helhetslösning för design, simulering och leverans av nästa generations eldrivna system, vilken möjliggör ökad grad av samarbete mellan ingenjörer och parallell optimering av elektriska och mekaniska modeller. Genom simulering av hela systemet - motor, växellåda, kullager och höljen - kan effektiviteten hos drivsystemen för bilar, flygplan och vindkraftverk optimeras, och räckvidden hos elbilar ökas.

"En av vår tids största utmaningar är kampen mot klimatförändringar och behovet av att reducera utsläppen av växthusgaser. Förvärvet av Romax Technology möjliggör att vi kan möta det ökade behovet av elektrifiering genom att förse våra kunder med integrerade verktyg för utveckling av nästa generations energieffektiva eldrivna fordon. Elektrifiering är en växande trend inom bil- och flygindustrin men innebär också nya möjligheter för Hexagon i utvecklingen av förnybara energisystem", säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén. "Electrification is a growing trend in automotive and aerospace but also presents new opportunities for Hexagon in the development of renewable energy systems."

Romax Technology har sitt huvudkvarter i Nottingham, Storbritannien, och har globalt cirka 240 anställda med fler än 250 kunder inom bil-, flyg-, vindkrafts-, och järnvägsindustrin. Företaget kommer att ingå i Hexagons division Manufacturing Intelligence. Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Under 2019 uppgick företagets omsättning till 27 MEUR.
För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21,000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3.8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.