Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 206

Kompetentny, godny zaufania partner metrologiczny

Akredytowane laboratorium wzorcujące Hexagon Metrology wdrożyło i utrzymuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Kompetencje laboratorium zostały potwierdzone wydaniem certyfikatu przez Polskie Centrum Akredytacji pod nr AP 206.

Profesjonalny zespół pracowników wzorcujących Laboratorium posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu oceny dokładności współrzędnościowych systemów pomiarowych. Zaplecze techniczne Laboratorium pozwala na rzetelne wykonywanie usług wzorcowania na najwyższym poziomie m. in. dzięki zachowanej spójności pomiarowej. 

Akredytowane laboratorium wzorcujące Hexagon Metrology wykonuje wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych:
maszyn pomiarowych CMM wg ISO 10360-2, ISO 10360-4, ISO 10360-5 w siedzibie klienta na terenie całego kraju
ramion pomiarowych AACMM wg ISO 10360-12 w siedzibie Laboratorium
Szczegółowy zakres znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

Aby uzyskać więcej informacji nt. usług Laboratorium Wzorcującego Hexagon Metrology skontaktuj się z nami.