Metrologia

Pozyskuj rzeczywiste dane jakościowe dla pomiarów, pozycjonowania oraz kontroli i korzystaj z przydatnych informacji zdobytych poprzez analizę wyników pomiarowych, aby udoskonalić procesy produkcyjne.

Rola, jaką pełni metrologia w procesie produkcji, od dawna związana jest procesem zapewnienia jakości - kontrolą po zakończonej produkcji wymiarów części względem specyfikacji. Wyniki takiej kontroli decydują o tym, czy produkt nadaje się do wypuszczenia na rynek czy też nie spełnia norm i potrzeb, wymagając - w najlepszym przypadku - ponownego wytworzenia bądź - w najgorszym przypadku - całkowicie nadaje się do wyrzucenia.  Metrologia postrzegana była kiedyś "zło konieczne" - jakość stanowiła przeszkodę dla wydajności.

Obecnie dane dotyczące jakości oferują producentom znacznie większe możliwości niż prosta kontrola części. Funkcja, jaką pełni dział kontroli jakości, nie powinna być postrzegana jako zbędna. Poprzez analizę danych dotyczących jakości, wykorzystując ich pełen potencjał, dział kontroli jakości może wpływać na procesy decyzyjne fazy poprzedzającej i następczej produkcji (upstream/ downstream).  Dzięki temu wszystkie inne strony zainteresowane procesem produkcji są w stanie zapewnić jakość w całym cyklu życia produktu. Dział kontroli jakości może stać się architektem projektu, produkcji i wyników w zakresie jakości.

Urządzenia pomiarowe Hexagon Manufacturing Intelligence pozyskują dane dotyczące jakości do pomiarów, pozycjonowania i kontroli. Stanowi to główny "pomost" między światem rzeczywistym a wirtualnym, możliwy dzięki wprowadzeniu rzeczywistych danych do przestrzeni cyfrowej.  Nasza technologia pomaga producentom stać się pionierami w dziedzinie tworzenia mechanizmów do wykorzystywania tych danych w sposób bardziej wydajny - posługuje się nimi do informowania procesów inżynieryjnych i projektowania oraz dostarczania informacji zwrotnych do procesu produkcji. Oparta na pomiarach technologia produkcyjna Hexagon jest najlepsza w swoje klasie. Nieustannie wdrażamy innowacje związane z reakcją zwrotną (pętla przyczynowo-skutkowa) w czasie rzeczywistym.

Hexagon może poszczycić się imponującym dziedzictwem w dziedzinie metrologii, zapewniając dokładność i precyzję od laboratorium jakości po hale produkcyjne. Nasz zespół badawczo-rozwojowy zajmuje się opracowywaniem nowych urządzeń pomiarowych wykorzystujących wiele technologii, w tym ręczne narzędzia, współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM), przenośne ramiona pomiarowe, trackery laserowe, skanery optyczne 3D, a także oprogramowanie pomiarowe i rozwiązania do Statystycznej Kontroli Procesu (SPC). Wytyczamy trendy dotyczące technologii kontroli jakości: od metody pomiarów stykowej po bezdotykową, od trybu offline po zintegrowane rozwiązania, od urządzeń automatycznych po ręczne.      Dzięki zastosowaniu naszych urządzeń pomiarowych i oprogramowania wraz z technologiami informacyjnymi procesu produkcji z szerszego cyklu życia produktu możemy opracować nowe definicje metrologii i działu jakości, a także nowe procesy, w których jakość zwiększa wydajność.

Urządzenia pomiarowe

Oprogramowanie pomiarowe

Oprogramowanie do Statystycznej Kontroli Procesu (SPC) Software