Hammasimplanttien Laadunvarmistus

Monianturiset Mittaukset Lääketieteen Standardien Mukaisissa Tarkastuksissa

Hammasimplanttien valmistajien on noudatettava korkeita laatustandardeja ja tuotteiden turvallisuutta koskevia tiukkoja lain vaatimuksia. Tuotannon aikana jokainen implantti on tarkastettava luotettavalla prosessilla, jotta voidaan taata, että se vastaa tiukimpia toleransseja ja täyttää tuotevastuuta koskevat vaatimukset. Tämä pitää sisällään tuotantoprosessin perusteellisen dokumentoinnin sekä mittaustulosten säilyttämisen asiattomalta käytöltä suojattuna.

Moniosaiset implantit koostuvat kolmesta osasta. Kierteitetty keinojuuri korvaa hampaan juuren, ja se kiinnitetään leukaluuhun. Abutmentti yhdistää keinojuuren ja hammasproteesin, kuten kruunun tai sillan. Abutmentti kiinnitetään kiinnitysruuvilla kitkattomasti keinojuuren sisäkartioon. Hammasproteesit kiinnitetään abutmenttiin joko ruuvaamalla tai sementillä.

Tarkkuus on edellytys luotettavuudelle

Tuotannon tarkkuus määrittää implanttijärjestelmän istuvuuden ja kiinnityksen kestävyyden. Keinojuuren ja abutmentin välinen sisempi liitos on erityisen tärkeä. Kartiomaisessa liitoksessa on kuusiokolo, joka yhdistää nämä kaksi implantin osaa toisiinsa tiiviisti. Kuusiokolo estää liitoksen pyörimisen.

Koordinaattimittauskone, kuten Hexagon Manufacturing Intelligencen Optiv Performance 443, tarjoaa mittaustehtävän vaatimusten täyttymisen varmistavat taloudelliset ja prosessiin liittyvät edut. Koordinaattimittausratkaisu mahdollistaa proteesiliitoksen tiukkojen toleranssien geometrioiden ja muotoominaisuuksien mittaamisen suurella tarkkuudella.

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen kiinnitysvälineiden lisäys varmistaa työkappaleiden toistettavan ja tukevan kiinnityksen mittausta varten.

Varman ja optimoidun mittausprosessin varmistaminen

Abutmentin ulkokartion ja keinojuuren sisäkartion muotopoikkeamat sekä kuusiokolon pinnan muotopoikkeama määritetään koskettavan mittauksen avulla. Kuusiokolon kokonaismitta sekä helpommin mitattavissa oleva abutmentin ulkokartion kulma voidaan kuitenkin mitata optisesti, mikä nopeuttaa tarkastusprosessia kokonaisuudessaan.

Optiv Performance 443 tarjoaa myös mahdollisuuden koko tarkastusprosessin elektroniselle dokumentoinnille asiattomalta käytöltä suojattuna. Tämä mahdollistaa mittausraporttien automaattisen luonnin ja arkistoinnin ja takaa samalla erinomaisen tietoturvan. Kun tarve fyysisille tulosteille poistuu ja samalla prosessin luotettavuus kasvaa, valmistajat voivat varmistaa kunkin yksittäisen implantin täydellisen jäljitettävyyden kansainvälisten sääntelyviranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Hammasimplanttien Laadunvarmistus

Optiv Performance

Optiv Performance -tuoteperhe on erinomainen valinta monenlaisiin mittaustehtäviin. Siinä on kestävä graniittirakenne, mekaanisilla laakereilla varustetut akselit ja...

Lääketieteellinen tekniikka

Lääketieteellisen teknologian teollisuus on erittäin haastava ala, jossa on vaativia sääntelyvaatimuksia. Toiminnaltaan täysin moitteettomat lääkintälaitteet on...

HxGN LIVE

Joka vuosi järjestettävä Hexagonin kansainvälinen HxGN LIVE -konferenssi kutsuu mukaan asiantuntevilla puhujavieraillaan, rajattomilla verkottumismahdollisuuksillaan ja...