Hexagon julkaisee QUINDOS 2019.2 -version

QUINDOS parantaa tukea kahdella vuosittaisella pääversiolla ja uudella ominaisuuskohtaisen mittausepävarmuuden varmistukseen tarkoitetulla VCMM II -toiminnolla

17 heinäkuuta 2019
Hexagonin Manufacturing Intelligence -osasto on julkaissut QUINDOS 2019 -ohjelmiston toisen täyden version. QUINDOS 2019 on erikoisgeometrioille tarkoitettu tehokas ohjelmisto ja joustavin ratkaisupaketti perustarkastuksista voimansiirron sovelluksiin.

2019.2-versio sisältää testiominaisuuskohtaisen mittausepävarmuuden määritykseen tarkoitetun QUINDOS Virtual CMM – VCMM II -ominaisuuden. Saksan kansallisen metrologian laitoksen PTB:n (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) varmentama malli perustuu viimeisimpiin matemaattisiin malleihin ja teknisiin standardeihin. Vaikuttavat tekijät ja niiden korrelaatiot voidaan määrittää automaattisesti kullekin mittaukselle käyttämällä tietokonepohjaista simulaatiota standardin VDI/VDE 2617 lomakkeen 7 mukaisesti – joko konekokoonpanossa tai erillisessä simulointitietokoneessa. Simulointiajojen määrää ja simuloinnin ajoitusta voi säätää yksilöllisten mittaustehtävien mukaan ja näin vastata joustavasti tarkkuus- ja tehokkuusvaatimuksiin.

Tämä QUINDOS-ratkaisu tarjoaa jäsennellyn käyttöliittymän, joka ohjaa käyttäjää asianmukaisten vaiheiden läpi tehtävän määrityksestä lopulliseen raporttiin. Mittausepävarmuus voidaan tulostaa arvona yksilöllisesti kullekin ominaisuudelle raportissa ja myös graafisesti. Graafinen tulostus voidaan eriyttää saapuville ja lähteville tarkastuksille, tai perinteisen QUINDOS-grafiikan mukaisesti.

Hioma- ja leikkuutyökalujen poikkeaman määritys on lisätty hammaspyörien leikkuutyökalujen ratkaisuihin. Toimintoa voidaan käyttää leikkurin tai hiomakoneen korjausarvojen määritykseen valmistusprosessissa normaalin, lateraalisen ja radiaalisen poikkeaman arvioinnin perusteella.

QUINDOS 2019 sisältää myös ratkaisun rengasurilla varustettujen aventimien hiomastrategian tarkastuksiin (DIN 1415). Ohjelmisto arvioi asteittain kaventuvan hammasmuodon viisteen etupinnan suunnassa. Mahdolliseen materiaalin vioittumiseen johtava materiaalin murtuminen ja puristusrasitus voidaan havaita ja sitä voidaan vähentää vapaan pinnan tarkastuksella. Hirth-toiminto on myös päivitetty viimeisimmän teollisen ohjeen VW PV 5316 mukaisesti.

QUINDOS sisältää nyt myös uudella graafisella raportilla varustetun lisäarviointitoiminnon hammaspyörille. Kattava kaavio visualisoi graafisesti hammaspyörän kierteen ja profiilin tiivistetyssä muodossa. Lisäksi erikoismittausten luetteloon on lisätty 3 pallon mitta.

”Sovelluslähtöisten ratkaisujen asiantuntija QUINDOS päivittää moduulinsa uusimpien standardien mukaisiksi ja varmistaa siten mittausten laadun luotettavuuden”, sanoo QUINDOS-tuotepäällikkö Karin Schneider. ”Tulevaisuudessa peruspakettiin sisällytetään enemmän uusia standardeja geometrisen mitoituksen ja toleroinnin saralla. Standardin DIN 14405-1:2016 integrointi ja uusimpien komentojen kehittäminen linjan ja pinnan profiilin arviointeihin (ISO 1101:2017 & ISO 1600:2017) ovat vasta alkua.”
Hexagon Manufacturing Intelligence

Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa teollisia valmistajia kehittämään tämän päivän käänteentekeviä tekniikoita ja huomisen elämää muuttavia tuotteita. Olemme metrologian ja tuotantoteollisuuden johtava asiantuntija, ja ammattitaitomme havainnoinnin, ajattelun ja toiminnan alalla (mittaustietojen kerääminen, analysointi ja aktiivinen käyttö) antaa asiakkaillemme mahdollisuuden lisätä tuotantonopeutta, kehittää tuottavuutta ja parantaa tuotteiden laatua.

Viidessä maanosassa toimivien paikallisten palvelukeskusten, tuotantolaitosten ja kaupallisen toiminnan verkostojen kautta muokkaamme valmistusta älykkäästi siten, että pystymme luomaan maailman, jossa laatu lisää tuottavuutta. 

Hexagon Manufacturing Intelligence on osa Hexagon-yhtiötä. Hexagon on johtava maailmanlaajuinen informaatioteknologioiden ratkaisujen tarjoaja tavoitteenaan laadun ja tuottavuuden lisääminen paikkatietosovelluksissa ja teollisissa yrityssovelluksissa.

Hexagonin ratkaisut integroivat mittaimia, ohjelmistoja, toimialuetietoja ja asiakkaiden työkulkuja älykkäisiin tietoekosysteemeihin, jotka toimittavat toimivia tietoja, automatisoivat liiketoimintaprosesseja ja parantavat tuottavuutta. Niitä käytetään useilla tärkeillä teollisuudenaloilla. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) -yrityksellä on yli 20 000 työntekijää 50 eri maassa, ja sen liikevaihto on noin 3,8 miljardia euroa. Lue lisää osoitteessa hexagon.com.

QUINDOS 2019.2 -version uudet ominaisuudet

QUINDOS 2019.2 on Hexagonin maailman johtavan analysointiohjelmiston uusin versio, joka on tarkoitettu monentyyppisille koordinaattimittauskoneille ja erilaisiin...

Yhteystiedot

Hexagon Metrology Oy 
Atomitie 5 b
00370 Helsinki 
Finland
 
Myynti: +358 40 849 8949
Huolto: +35840 5289072
Tilaukset ja tiedustelut: info.fi@hexagon.com

Myynti Asiakaspalvelu