CoreView Plan

CoreView Plan – definujte své měřicí úlohy

Software CoreView Plan je specializovaný softwarový produkt využívaný k plánování, přípravě a definování komplexních programů měření rozměrů spouštěných v systémech White Light, pracující na principu bílého světla . Technici, používající software CoreView Plan, mohou snadno nadefinovat měřitelné prvky, nastavit několik možností vyrovnání, zachytit požadavky GD&T, připravit šablony protokolů pro pozdější využití atd.

Software CoreView Plan generuje kompletní programy měření rozměrů ve formátu CoreView, který lze rychle předávat a načítat do platforem k měření rozměrů Optigo a OptiCell, které se využívají ve strojírenství a ve výrobních provozech.
O vás
O vaší společnosti

Funkce softwaru CoreView Plan:

 • generování nových či úpravy stávajících měřicích programů,
 • náhled a úpravy dat CAD podle potřeby,
 • import dat jmenovitých rozměrů do softwaru CoreView Plan,
 • automatická identifikace a definování souvislých linií hran k měření,
 • interaktivní definování prvků založené na datech CAD,
 • nastavování rozměrů a tolerancí pro definované prvky,
 • generování více jedinečných nastavení dílu,
 • zajišťování specifických směrnic vyrovnání pro každé nastavení,
 • definování více průřezů a souvisejících rozměrů,
 • poskytnutí standardních a přizpůsobených prvků popisků,
 • vytváření snímků a standardních šablon výkazů.

Software CoreView Plan je navržen k optimalizaci využití času s White Light skenery Hexagon Metrology  prostřednictvím orientace na rychlé provedení měření. Kromě toho software nabízí následující výhody:

 • podpora zákaznické metodologie přípravy programů v centrálním umístění a spouštění měření ve více provozech,
 • zachycení přesné podstaty GD&T v měřicích programech,
 • omezení času potřebného k definování kompletních měřicích programů s využitím rozšířených možností,
 • software běží ve standardních a přenosných počítačích, což představuje přínos v podobě omezení celkových nákladů na vlastnictví,
 • snadno použitelný nástroj se specializovanými funkcemi umožňující rychlé zaučení nových uživatelů,
 • podpora standardizace obecných rozměrových kritérií a vyhodnocování výsledků napříč organizací.
CoreView Software Downloads

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.