Software PC-DMIS Portable pro laserové trackery

Zpřístupnění metrologie na dílně

Software PC-DMIS Portable pro laserové trackery je součásti softwarové řady PC-DMIS – předního produktu v oblasti globálního 3D měřicího softwaru (více než 20 000 prodaných licencí). Software PC-DMIS umožňuje použít jedinou softwarovou řadu u všech měřicích zařízení Hexagon a prakticky u všech 3D systémů od nezávislých výrobců. Tento produkt vám zajistí stejné rozhraní pro všechna měřicí řešení, což výrazně sníží náklady na proškolování a povede k mnohem vyšší flexibilitě kontrolních specialistů při jeho využívání.

Software PC-DMIS Portable je navržen tak, aby přenosná zařízení pracovala co nejplynulejším a nejefektivnějším způsobem. Díky možnosti použít velké ikony, zobrazení velkých souřadnicových oken, využívání zařízení k dálkovému ovládání a ozvučení událostí se tento produkt dokonale hodí k obsluze jedinou osobou při nasazení u rozměrných objektů v kombinaci se systém Laser Tracker od společnosti Leica Geosystems.
Software PC-DMIS Portable se nabízí ve dvou verzích:

 • PC-DMIS Pro
  je plná verze metrologického softwaru a dokonalá volba pro aplikace bez využití systému CAD.
 • PC-DMIS CAD++
  rozšiřuje řadu aplikací na veškeré měřicí úlohy související se systémem CAD a poskytuje zvláštní sady nástrojů pro kontrolu plechových dílů, skenování či správu mraků bodů.
O vás
O vaší společnosti

Jedinečné rozhraní trackeru

 • Předdefinované panely nástrojů poskytnou přístup k nejdůležitějším nastavením, provozním a měřicím funkcím a umožní přizpůsobení jednotlivých nastavení.
 • Stavový řádek trackeru přináší okamžitou zpětnou vazbu:
  – o celkovém stavu systému,
  – o aktivních sondách a stanicích,
  – a o libovolných parametrech prostředí (teplota, tlak a vlhkost).
 • Výrazné omezení chyb obsluhy prostřednictvím:
  – kontroly kvality RMS,
  – souboru automatické sondy.
 • Bezproblémová integrace univerzální řady příslušenství společnosti Leica Geosystems:
  – MeteoStation,
  – snímač naklonění NIVEL,
  – přehledová kamera,
  – zařízení ke snímání neviditelných bodů.

Vynikající spolupráce se systémem CAD

Rozhraní snadno spolupracuje i s těmi největšími soubory systému CAD – díky zlepšenému grafickému modulu využívajícímu nejnovější technologie.

Obousměrné propojení se systémem CAD pomocí vestavěného převodníku pro formáty:

DES, DMIS, DWG, DXF, IGES, STEP, STL, VDAFS a XYZIJK.

Převodníkové moduly DCT (Direct CAD Translators) umožňují obousměrné převody mezi nativním formátem CAD pro formáty:

CATIA 4,CATIA 5, Parasolid, Pro-engineer a Unigraphics.

Rozhraní DCI (Direct CAD Interface) podporuje přímé operace v modelech CAD, aniž by bylo třeba je nejprve převádět. Rozhraní DCI je k dispozici pro formáty:

ACIS, AIMS, CATIA, I-DEAS, Pro-engineer, Solidworks a Unigraphics.

Manipulace s modely CAD s využitím nástrojů pro zrcadlení, přidávání vrstev, odstraňování, skrývání či pozměňování entit a skrývání mřížek.Zjednodušené analytické procesy

 • Snadné vyrovnání více stanic ve společném souřadnicovém systému. Software PC-DMIS Portable obsahuje robustní sadu algoritmů schválených společností Leica Geosystems.
 • Výkonná 7parametrová transformace typu Best-Fit podporuje výpočet celkového měřítka, vstup vážených souřadnic a podrobné výstupy celkových výsledků a omezení.
 • Konstrukce či kontrola v porovnání se systémem CAD nebo jmenovitým prvkem v předdefinované sekvenci nebo využití jakýchkoli jiných možností softwaru PC-DMIS.
 • Kontrola plechových prvků s řízeným spínáním u hran a ploch, využití automatických projekčních rovin a asistent snímání v jednom bodě výrazně zrychlují dobu měření (k dispozici pouze se softwarem PC-DMIS CAD++).
 • Režim odhadu – stačí provést měření bodů a software PC-DMIS automaticky přiřadí správný typ prvku.

Snadná a jednoduchá tvorba protokolů

 • Rychlé vytváření protokolů – vyberte si z nabídky předdefinovaných číselných a grafických protokolů nebo si vytvořte vlastní jedinečný protokol a šablony popisků.
 • Přizpůsobený protokol – z okna úprav můžete do vlastního protokolu myší snadno přetáhnout rozměry, přidat zobrazení CAD, náčrty, obrázky a řadu dalších prvků.

Plný rozsah úrovní automatizace

 • Režim DCC umožňuje integraci plně automatizovaných bezobslužných kontrolních rutiny rychleji, než tomu bylo kdykoli předtím.
 • Každá dokončená měřicí úloha se stává programem, jenž lze jednoduše spouštět opakovaně.
 • Software PC-DMIS lze zcela přizpůsobit a umožňuje dokonce i vytvoření vlastního uživatelského rozhraní.
PC-DMIS brochure
PC-DMIS Portable for Laser Trackers brochure

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.