PC-DMIS 2021.1

Získejte ze svého metrologického hardwaru maximum s nejnovější verzí PC-DMIS

Software Asset Management v mobilním telefonu

PC-DMIS 2021.1 je nejnovější verze špičkového softwarového balíku pro měření rozměrů celou řadou souřadnicových měřicích strojů, přenosných měřicích ramen a skenerů od společnosti Hexagon Manufacturing

PC-DMIS 2021.1
Nejnovější verze softwaru PC-DMIS pokračuje v zavedené cestě k revoluční změně měření. V této nejnovější verzi najdete řadu  nových funkcí, které zvyšují produktivitu a podporují flexibilní metrologii, včetně možnosti spravovat stroje přes novou aplikaci SFx, vylepšeného souhrnného režimu a integrace s řadou metrologických snímačů.

Nové: Spuštění mobilní aplikace HxGN SFx | Asset Management 
Poslední verze PC-DMIS byla plně integrována s cloudovým softwarem HxGN SFx | Asset Management. V PC-DMIS 2021.1 lze nyní k cenným informacím snadno a bezpečně přistupovat z jakéhokoliv mobilního zařízení pomocí nové mobilní aplikace SFx. Aplikace je k dispozici pro Apple iOS i Android a poskytuje jednoduchý mobilní ovládací panel s informacemi o všech připojených zařízeních. Umožňuje zobrazit výkon stroje, kvalitu, události a OEE (celkovou efektivnost zařízení). Poskytuje také mobilní upozornění a oznámení v reálném čase. O zabezpečení se nemusíte bát, protože aplikace využívá integrované bezpečnostní funkce mobilních zařízení, jako je FaceID nebo jiné biometrické senzory pro autentizaci přihlášení.


Vylepšení: Souhrnný režim
Souhrnný režim v PC-DMIS již dlouho uživatelům poskytuje zjednodušený pohled na jejich měřicí programy. V PC-DMIS 2021.1 byl souhrnný režim vylepšen tak, aby poskytoval lepší přístup k datům bez ztráty čistého vzhledu, díky kterému je tak oblíbený. K vylepšením patří nový přepínač viditelnosti, který dovoluje skrýt a zobrazit související prvky grafického okna. Příkazy vyhodnocení mají nyní barevnou značku OK/chyba, která umožňuje rychlé prohlédnutí charakteristik problému. Do příslušných příkazů byl přidán přepínač režimů, aby uživatelé nemuseli spoléhat na nabídky. Vylepšené uživatelské prostředí se týká i provádění příkazu, protože aktualizovaný ukazatel může pomoci najít aktuálně prováděný příkaz.

 

Nové: integrace více snímačů
Od verze 2021.1 spolupracuje PC-DMIS s řadou nových snímačů pro souřadnicové měřicí stroje. Tato sada snímačů zahrnuje dotekové spínací sondy, nový snímač chromatického bílého světla a snímač drsnosti. Pokud si při začínání nového projektu říkáte „Můžu tento díl změřit?“, odpověď již téměř jistě bude „ano“. Tyto snímače nabízejí flexibilitu, budoucí možnosti a efektivitu pracovního toku pro optimalizaci měření dílů:

 • HP-THDe – doteková spínací sonda
 • HP-TMe – doteková spínací sonda
 • HP-OW – snímač chromatického bílého světla
 • Profiler R – snímač drsnosti

PC-DMIS 2021.1 nabízí přes 30 nových funkcí a vylepšení. K dalším novinkám patří:

 • Vylepšení: Vložit se vzorem – tato funkce byla v průběhu času vylepšována. V této verzi je nový kruhový vzor, který zjednodušuje vytváření měřicích programů.
 • Nové: INSPECT Barcode – INSPECT je náš vysoce intuitivní software pro operátory souřadnicových měřicích strojů, který zjednodušuje spouštění měřicích programů. V této verzi je přidána registrace a sledování čárových kódů.
 • Vylepšení: Protect – je navržen tak, aby našim zákazníkům pomohl řídit postup vytváření měřicího programu a přidal do jejich procesů sledovatelnost. V této verzi je Protect vylepšen o intuitivnější uživatelský zážitek a další ochranné funkce.

PC-DMIS je vysoce flexibilní a široce přijímaný metrologický software. Standardně je k dispozici ve všech měřicích zařízeních divize Manufacturing Intelligence společnosti . Rovněž je k dispozici jako retrofit balík pro většinu měřicích zařízení jiných výrobců. Technologii PC-DMIS tak mohou využívat i uživatelé systémů třetích stran.

Kliknutím na „Funkce a výhody“ získáte informace o dalších nových funkcích, možnostech a vylepšeních, které byly ve verzi 2021 R1 uvedeny.

Protože chceme, aby naši zákazníci mohli využívat nejnovější funkce, stahovat nové aktualizace a získávat údržbové aktualizace, doporučujeme zakoupit aktuální smlouvu o údržbě softwaru (SMA). SMA také poskytuje přístup k nepřetržité technické podpoře a servisu.

O vás
O vaší společnosti

Vylepšení: Funkce Vložit se vzorem
Funkce Vložit se vzorem byla vylepšena o novou možnost křivky. Tato nová možnost výrazně zkrátí dobu vytváření měřicích programů uživatelům, kteří potřebují kolem prvku kruhový vzor. V nové funkci uživatel jednoduše vybere prvek CAD a použije jej jako vzor, čímž výrazně ušetří čas a zkrátí pracovní postup, protože pro vložení radiálních vzorů není třeba vytvářet nové lokální vyrovnání.Nové: INSPECT Barcode
Také INSPECT je v této verzi aktualizovaný a vylepšený. INSPECT Barcode je možnost, kterou lze přidat do licence, a která dovoluje přiřazovat k měřicím programům a playlistům čárové kódy a QR kódy. Po přiřazení může uživatel naskenovat kód libovolnou čtečkou spolupracující s Windows a odpovídající programy se automaticky vyberou a spustí. I to zjednodušuje pracovní postup, zvyšuje efektivitu a významně snižuje možnost chyby obsluhy.Vylepšení: Protect
V PC-DMIS R1 z roku 2019 byla představena funkce Protect, která pomocí ochrany a sledovatelnosti měřicích programů poskytuje zákazníkům klid. Pracovní postup a uživatelský zážitek této funkce byly ve verzi 2021.1 vylepšenytak , aby byla zajištěna větší kontrola. Vylepšení zahrnují přímé srovnání mezi certifikovaným programem a upravenou verzí, které barevně ukazuje změny pro snadnou kontrolu a schválení. Také přidání dvoufaktorového ověřování odstraňuje veškerá rizika provedení úprav certifikovaného měřicího programu bez povolení.

A více než 30 dalších nových funkcí a vylepšení, včetně:

 • Rozhraní Direct CAD Interface
 • Barevná mapa povrchu mračna bodů – přímá projekce
 • Editor strategie měření (MSE) – chytré parametry
 • INSPECT sady rozměrů
 • GD&T ze souboru
 • Zobrazení štítků prvků
Operační systém

PC-DMIS 2021.1 pracuje s 64bitovými systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Žádné jiné operační systémy nejsou podporovány.
 • Pokud používáte ovladače jiných výrobců, kontaktujte lokálního zástupce Manufacturing Intelligence pro zajištění kompatibility operačního systému.
 • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, pokud VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.
 • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarové komponenty Matrox Frame grabber PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový operační systém.

Microsoft .NET Framework
Pokud nemáte Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program PC-DMIS ho nainstaluje za Vás.

RAM
4 GB RAM nebo více

 • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím menší hodnota násobitele teselace je použita, tím větší paměť je pro plošky zapotřebí. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti“. Pokud k tomu dojde, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.
 • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10-20 % zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 bude mít za následek další 50-65 % zvýšení požadované paměti.

1 GB video RAM

CPU

2 GHz nebo vyšší čtyřjádrový procesor

Grafika

Jakákoliv oblíbená grafická karta, která splňuje nebo překračuje následující doporučená minima:

 • Paměť GPU 2 GB DDR3*
 • Šířka pásma paměti 29,0 GB/s
 • CUDA Cores 384
 •  Open GL 3.0

* U laserového senzoru RS4 nebo novějšího musíte mít GPU s minimálně 4 GB DDR3.

Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění.

Pevný disk

2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát větší než je největší použitý soubor CAD.

SSD disk, HDD 10K, nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonný pevný disk).

Obrazovka

Rozlišení obrazovky 1280 × 1024 nebo vyšší.

Možnosti připojení

 • 2 ethernetové porty. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.
 • Dva porty USB
 • Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo HW klíč HASP (fyzický zámek portu USB)

Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat; proto HASP klíč nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. Podobně HASP klíč nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace společnosti Hexagon mohou z klíče HASP číst nebo do něho zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku to HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k vyjmutí dat z počítače.

Prohlížeč

Internet Explorer 10 nebo novější

Antivirový software

Společnost Hexagon použila k testování PC-DMIS 2021.1 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoliv jiného antivirového nástroje je nutné ověřit. 

Řešení pro CMM využívající komunikaci RS-232

Pokud instalujete software PC-DMIS 2021.1 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model SMS využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

 • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní
 • Interní sériovou kartu se sériovými porty
Stáhnout nejnovější verzi PC-DMIS#