ETALON LINECAL

Automatizovaná volumetrická kalibrace pro sériovou výrobu

Etalon-LineCal
Kalibrace vysoce přesných, kompaktních multisenzorových měřicích systémů, SMS a obráběcích strojů je obvykle časově náročný úkol.

ETALON LINECAL zrychluje kalibraci snažším zjišťováním geometrických odchylek vysoce přesných systémů.

LINECAL je zvláště užitečný pro stroje, které musí být kalibrovány opakovaně, nebo pro opakovanou kalibraci stejného typu strojů, například v provozech se sériovou výrobou. Využívá pro uspořádání měřicích přímek hliníkový rám, který je speciálně přizpůsoben typu testovaného stroje. 

V rámci rozsahu měření stroj automaticky postupně prochází všechny instalované měřicí přímky a zjišťuje odchylky stroje pomocí vícekanálového interferometru. A měří všech 21 systematických geometrických odchylek definovaných normou ISO 230-1, které určují přesnost 3osého stroje. 

Snadno ovladatelný software TRAC-CAL a TRAC-CHECK se systémem LINECAL spolupracuje při určování odchylek polohování, přímosti v obou směrech, klopení, natáčení, naklápění a také vzájemné pravoúhlosti os, to vše s přesností v řádech mikrometrů. Data volumetrické kompenzace lze generovat přímo ve formátech pro dané řízení.
O vás
O vaší společnosti
Opakovaná kalibrace malých a středně velkých 3osých strojů
LINECAL se skládá z měřicího rámu s mnoha pevnými měřicími přímkami. Rám lze umístit na stroje s předdefinovanými velikostmi. Díky tomu je ideální pro použití na více strojích stejné velikosti, například v provozech se sériovou výrobou.

Automatické stanovení všech 21 parametrů odchylky
Podle normy ISO230-1 existuje 21 různých systematických geometrických odchylek, které určují přesnost 3osého stroje. Pomocí systému LINECAL lze všech těchto 21 parametrů odchylky změřit.

Rychlé a přesné provedení
Všechny parametry odchylky jsou zachyceny vysoce přesně interferometrem. Veškerá data jsou zachycena na rámu a zpracována softwarem během jedné nebo dvou hodin.
   
Rozměry: Interferometr LI-3  24 × 25 × 10 cm³, 2 kg
Rozměry: Spínač S-24  24 × 25 × 10 cm³, 2 kg
Počet sekvenčních kanálů  24 
Třída laseru  Až 2 (bezpečné pro oči) 
Rozsah vzdálenosti  0,01–3 m
Maximální rychlost osy  2 m/s
Teplotní rozsah  15–35 °C
Rozsah tlaku  800–1150 hPa
Rozsah vlhkosti  1–99 %
Rozlišení  0,001 μm
Nejistota měření  U(k=2) = 0,05 μm + 0,3 μm/m
Interval opakované kalibrace pro snímače prostředí  max. 2 roky
Interval opakované kalibrace pro laserový zdroj  6 let
Napětí a výkon  220/100 V, < 20 W