Leica T-Mac

Sledovací zařízení se snímáním v 6DoF pro automatizované úlohy

Leica T-Mac (Tracker-Machine control sensor) představuje novou generaci sledovacího zařízení se snímáním v 6DoF pro automatizované aplikace, jež odpovídá potřebám rostoucího počtu zákazníků společnosti Leica Geosystems, kteří úpravy stávající sondy Leica T-Probe pro aplikace automatizovaného měření již provedli, anebo vyjádřili zájem tak učinit.

Produkt Leica T-Mac je standardní řešení, které lze upravit na míru potřebám zákazníka pro konkrétní aplikaci. V případě potřeby může být například přidáno rozhraní pro výměníky přesných nástrojů.
 

Leica Absolute Tracker AT960 7DoF Explained

Sensing-Thinking-Acting - The 7DoF-feature of the Leica Absolute Tracker AT960. Experience real-time correction of automated large-volume manufacturing applications using laser tracker technology.

O vás
O vaší společnosti

Provozní specifikace a informace o přesnosti včetně maximálního dosahu 30 m (98 stop) jsou stejné jako u sondy Leica T-Probe.

 • systém PowerLock: poprvé v historii laserových trackerů se laserový paprsek pohybuje k uživateli a nikoli naopak;
 • speciální pouzdro pro snadnou instalaci na stroje či roboty;
 • dodatečné sady reflexních prvků pro kalibraci a snadnou orientaci;
 • mechanické rozhraní pro kalibrační nástroj;
 • rozhraní pro výměník přesných nástrojů;
 • aximální provozní měřicí rozsah až 30 m (98 stop);
 • vstupní úhel s větší šířkou oproti jakémukoli srovnatelnému systému: sklon ±45°, vybočení ±45°, otáčení 360°;
 • vizuální zpětná vazba při zapnutí, stavu in-view a in-distance a pro informace o procesu;
 • akustická zpětná vazba informací o procesu;
 • bez citlivosti na osvětlení prostředí;
 • rychlost výstupu bodů až 1 000 bodů za sekundu;
 • rychlost sledování > 1 m/s;
 • Přesnost 2 sigma pro měření délky je 60 μm v měřicím rozsahu 15 m (49 stop).
Řešení systémů Absolute Tracker
Tracker Product Catalogue
Leica Absolute Interferometer White Paper
Laser Tracker Software Downloads (Access requires registration)
CE Conformity Declarations (Access requires registration)
Case Study Cranfield University

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.