HxGN SMART Quality: Statistika

Analýza, vizualizace a sestavy dat v uživatelem specifikovaném formátu vhodném pro správu prostřednictvím softwaru HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality Statistics
Statistické vyhodnocení umožňuje lépe využít data získaná z parametrů procesu společně s hodnotami naměřenými pomocí měřicích zařízení a zkušebních přístrojů.

Software HxGN SMART Quality, nabízející možnost vyhodnocení dat podle mezinárodních, regionálních a podnikových norem, odhaluje výrobcům trendy ve výrobních procesech a zvýrazňuje oblasti s potenciálem zlepšení dříve, než se mohou stát problematickými. Software HxGN SMART Quality, který využívá sadu nástrojů pro řízení kvality a statistické řízení procesů od Q-DAS, zahrnuje pokročilé statistické nástroje, řízení dat a analýzu strukturovaných údajů o kvalitě.

Software HxGN SMART Quality umožňuje zobrazit specifické měřené části v detailu prostřednictvím interaktivního 3D CAD modelu, společně se stromem seznamu materiálů, komplexním seznamem měřicích funkcí a integrovanou analýzou statistického řízení procesů (SPC). Integrovaný software qs-STAT umožňuje provádění analýz možností stroje a procesu a generování grafů kontroly kvality. Pro zákazníky vyžadující další funkce statistického vyhodnocení je software HxGN SMART Quality také 100% kompatibilní s řadou statistického softwaru od Q-DAS.

Jelikož byl software HxGN SMART Quality navržen pro uživatele, podporuje také uživatelské zpracování výsledků a jejich distribuci těm, kdo je potřebují. Přehledné informační panely pomáhají vizualizovat stav jednotlivých procesů a zobrazené údaje jsou přizpůsobeny profilu uživatele. HxGN SMART Quality také může monitorovat stavy procesů na pozadí a indikovat různé druhy odchylek od zadaných limitů. V závislosti na aplikaci nabízí platforma krátkodobé nebo dlouhodobé statistické analýzy pro optimalizaci procesů, což uživatelům umožňuje automatizovaně provádět změny průběhu zpracování.
 
 
O vás
O vaší společnosti
HxGN SMART Quality: Statistika

Grafická analýza dílu s využitím CADu
Přehledně zobrazí všechny informace týkající se kvality produktu.

Interaktivní 3D CAD model včetně měřicích bodů a indikace výsledků
Umožňuje uživatelům objevovat trendy pomocí vzorků hodnoty nebo zobrazit příslušné statistiky Q-DAS.

100% kompatibilní s Q-DAS

Nabízí rozšířené možnosti statistického řízení procesů prověřené v průmyslové výrobě po celém světě.
HxGN SMART Quality Overview Fact Sheet

HxGN SMART Quality Statistics Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Možnosti připojení

Možnosti připojení jsou klíčem, který odemyká potenciál údajů o kvalitě výroby. Propojením dat z mnoha zdrojů získáte kontextový pohled a budete moci rychle jednat.

HxGN SMART Quality: Řízení prostředků

Stanovení aktuálního využití prostředků vám pomůže postupovat aktivně při správě prostředků, optimalizaci využití a utváření inteligentnějších pracovních postupů.

Úspěchy zákazníků

Přečtěte si zamyšlení Jeffa Livingstona ze společnosti Zimmer Biomet, výrobce lékařských přístrojů, jednoho z prvních osvojitelů softwaru HxGN SMART Quality.