HxGN SMART Quality: Řízení prostředků

Správa prostředků, zlepšení pracovních postupů a organizace provozních úkolů v softwaru HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality Resource Management
Stanovení aktuálního využití prostředků vám pomůže postupovat aktivně při správě prostředků, optimalizaci využití a utváření inteligentnějších pracovních postupů.

Informace jsou generovány každý den stroji, zařízeními, monitory okolního prostředí a lidmi v terénu. Rozsáhlá sada nástrojů softwaru HxGN SMART Quality pro řízení prostředků a pracovních postupů umožňuje tato data seskupovat a interpretovat jako informace, které můžete aktivně využít ke zvýšení efektivity a produktivity.

Funkce softwaru HxGN SMART Quality pro řízení prostředků, umožňující náhled na stav stroje, vybavení, okolního prostředí a personálu, a také poskytující robustní nástroje pro plánování a vývoj procesů, umožňují efektivnější správu systémů pro měření, testování a kompletaci, zařízení a výrobního vybavení, standardních pracovních postupů a měřicích úloh. 

Software HxGN SMART Quality umožňuje modelovat v systému strukturu organizace, takže získáte užitečné informace, například stav měřicího stroje a údaje o využití, ve smysluplném kontextu pro vaši firmu. I když zodpovídáte za několik továren na různých místech, můžete spravovat prostředky v podniku prostřednictvím jediného informačního panelu a kontrolovat klíčové ukazatele výkonnosti. Provozní stav včetně podrobných informací o úkolech a pracovních postupech lze v reálném čase okamžitě zobrazit pro účely vzdálené správy. HxGN SMART Quality rovněž podporuje systém monitorování okolních podmínek PULSE jako volitelný doplněk, čímž přidává do přehledu informací údaje o podmínkách ve výrobě v reálné čase.

Správa prostředků pomocí softwaru HxGN SMART Quality také umožňuje organizovat pracovní procesy a úkoly tak, aby byly klíčové činnosti pořizování dat prováděny v rámci běžných operací a poskytly operátorům a vedoucím prostředky k implementaci vylepšení na základě informací z těchto operací. Změny je možné synchronizovat s operacemi přímo v rámci softwaru HxGN SMART Quality – například můžete schválit nové plány kontrol a měřicí programy a předat je svým týmům, nebo můžete změnit naplánování úkolů tak, aby podpořilo trvalý proces vylepšování.
O vás
O vaší společnosti
HxGN SMART Quality: Řízení prostředků

Podrobný pohled na každý stroj
Nabízí podrobné informace o zařízení, takže uživatelé mají plnou kontrolu nad prostředky.

Integrovaná správa pracovních postupů a úkolů
Umožňuje automatizaci pracovních postupů a tím zvýšení efektivity.

Možnost otevřené struktury pro přizpůsobení jakékoli firmě

Poskytuje uživatelům možnost kontrolovat celkový výkon všech zařízení a výrobních závodů v jejich kompetenci.
HxGN SMART Quality Resource Management Fact Sheet

HxGN SMART Quality Resource Management Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Možnosti připojení

Možnosti připojení jsou klíčem, který odemyká potenciál údajů o kvalitě výroby. Propojením dat z mnoha zdrojů získáte kontextový pohled a budete moci rychle jednat.

HxGN SMART Quality: Statistika

Statistické vyhodnocení umožňuje lépe využít data získaná z parametrů procesu společně s hodnotami naměřenými pomocí měřicích zařízení a zkušebních přístrojů.

Úspěchy zákazníků

Přečtěte si zamyšlení Jeffa Livingstona ze společnosti Zimmer Biomet, výrobce lékařských přístrojů, jednoho z prvních osvojitelů softwaru HxGN SMART Quality.