Leitz SIRIO SX / BX

Ultrapřesné souřadnicové měřicí stroje pro dílny

Leitz_SIRIO_SX-M
Souřadnicové měřicí stroje (SMS) Leitz SIRIO se po celá desetiletí osvědčují v oblasti zajištění výrobní jakosti v dílnách i mimo ně. Aby zvládly prakticky neomezený počet úkolů spojených s měřením, jsou tyto stroje vybaveny automatickým systémem výměny sond, otočným stolem a paletovým systémem.

Stroje Leitz SIRIO SX a Leitz SIRIO BX využívají nejnovější technologie Prime pro zajištění rychlého, přesného a spolehlivého měření. Zaručují vysoký výkon výrobní linky s maximální nákladovou efektivitou. 

Díky automatickému systému výměny snímačů SENMATION SX stroj Leitz SIRIO BX kombinuje dotykové a optické snímací technologie v rámci jednoho měřicího programu. Toto senzorové rozhraní umožňuje automatizovanou výměnu dotykové sondy HP-S-X1C a optického snímače PRECITEC S.
 

SIRIO BX

O vás
O vaší společnosti
Technologie PrimeTherm
Díky technologii PrimeTherm jsou stroje Leitz SIRIO SX a Leitz SIRIO BX tepelně stabilní. Technologie PrimeTherm je založená na řadě různých inovací. První z nich je těleso stroje vyrobené ze speciálního tepelně stabilního materiálu. Druhou je médium čerpané uvnitř tělesa stroje k zajištění vyrovnané vnitřní teploty. Díky technologii PrimeTherm mohou stroje Leitz SIRIO SX a Leitz SIRIO BX fungovat bez klimatizačního systému a spouštět vysoce přesné měřicí programy v teplotním rozsahu 15 až 40 °C.

Technologie PrimeScan
Technologie PrimeScan je tvořena kombinací se snímačem PrimeScan, který je k dispozici pouze na strojích Leitz SIRIO SX a Leitz SIRIO BX. Měřicí hlavice zajistí vysoce přesná měření s vynikajícím výkonem vysokorychlostního skenování. Technologie PrimeScan nabízí nové funkce pro bezpečné měření a snadnou manipulaci s měřicími hlavicemi, čímž eliminuje chyby obsluhy a nesprávná měření.

Technologie PrimeCare
Technologie PrimeCare nabízí bezpečnostní výhody, vyšší disponibilitu měřicího stroje a snižuje náklady na údržbu. Technologie PrimeCare pečuje o SMS a o nákladovou efektivitu zajišťování kvality. Systém zamezení kolize os předchází jakýmkoliv haváriím. Osy okamžitě provedou vyhýbací manévr a přejdou do režimu nouzového zastavení, čímž zabrání poškození měřicí hlavice. 

Keramické komponenty
Základní komponenty jsou pro zajištění vysoké stability vyrobeny z technické keramiky.

Oddělené komponenty

Nosné konstrukční prvky nejsou spojeny s metrologickým rámem a pohon negeneruje žádné hybné síly, jež by mohly ovlivnit výsledky měření.

Nízké těžiště
Snížené těžiště zvyšuje stabilitu, odolnost proti vibracím a výkonnost.

SENMATION SX

Automatický systém výměny snímačů SENMATION SX, speciálně navržený pro souřadnicový měřicí stroj Leitz SIRIO BX, umožňuje kombinaci dotykového a optického snímače v rámci jednoho měřicího programu.

Model

Posun osy X
[mm]

Posun osy Y
[mm]

Posun osy Z
[mm]

6.8.9

600

800

900

 6.8.15  600  800  1500
ISO 10360
Leitz SIRIO SX brochure
Leitz Specification Factsheet
Case Study AUDI HUNGARIA MOTOR - Gyõr

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.