DEA BRAVO HD

SMS s horizontálním ramenem do velmi náročných podmínek

DEA_Bravo_HD-M
BRAVO HD (Heavy Duty) je technicky propracované a nákladově efektivní řešení pro flexibilní a přesnou rozměrovou kontrolu tenkostěnných součástí, např. automobilových karoserií a jejich dílčích sestav. BRAVO HD patří do řady BRAVO, která také zahrnuje BRAVO HP a BRAVO HA. Využívá stabilní a přesnou mechanickou konstrukci, integrovaný systém kompenzace teploty, široký rozsah snímacích hlav a zápěstí, sond, příslušenství a nejpokrokovější software. Tím je zajištěn efektivní souřadnicový měřicí stroj, který je zvláště vhodný pro provoz v měřicích laboratořích, místnostech kontroly kvality a místností ‚Meisterbock‘.

Stejně jako u řady HP, je model BRAVO HD zcela vyroben z oceli, čímž je zajištěna vysoká stabilita konstrukce ve všech prostředích. Všechny osy využívají vysoce přesná lineární vedení s recirkulujícími kuličkovými ložisky. Inovativní bezvůlové vyvažování horizontálního ramene udržuje zatížení na středu posuvného vozíku a snižuje mechanické deformace samotného vozíku. Otevřená konstrukce může být zapuštěna do úrovně podlahy. Pochozí kryty na podélných osách zajišťují optimální přístup do oblastí měření a zjednodušují jak zakládání a vykládání součástí tak i programování a automatickou kontrolu rozměrů.
 
Vybavení systémů generace BRAVO obsahuje širokou paletu bezkontaktních a dotykových elektronických sond a integrovaných zásobníků nástrojů. Indexovatelné snímací hlavy a hlavy s kontinuálním zápěstím mohou používat extra dlouhá prodloužení a automaticky orientovat snímací sondu do jakékoliv polohy. Tak lze optimalizovat cyklus rozměrové kontroly těch nejsložitějších plechových součástí.


O vás
O vaší společnosti
 • Otevřená konstrukce s pochozími kryty podélných os zajišťuje maximálně jednoduchý přístup k oblastem měření a zjednodušuje jak zakládání a vykládání součástí tak i programování a automatickou kontrolu rozměrů.
 • Pevná ocelová konstrukce pro maximální stabilitu rozměrů při širokém rozsahu provozních podmínek
 • Pohyb os pomocí vysoce přesných lineárních vedení s recirkulujícími kuličkovými ložisky, bez nutnosti stlačeného vzduchu
 • Tuhá pinola o průřezu 80 x 100 mm s přípravou na volitelné vybavení protikolizní ochranou
 • Příprava pro instalaci do úrovně podlahy

Použití:

 • Rozměrová kontrola tenkostěnných dílů, krytů karoserií, podvozků, podsestav, panelů, automobilových dveří, skel, palubních desek
 • Rozměrová kontrola odlitků, leteckých konstrukcí, lodních a železničních dílů
 • Metrologická podpora výroby lisovacích forem a zápustek
 • Reverzní inženýrství komplexních tvarů s obrysy  

Provozní prostředí:

 • Metrologické laboratoře, místnosti kontroly kvality, místnosti ‚Meisterbock‘
 • Metrologický rozsah teplot: 18 - 22 °C; 16 - 24 °C; 16 - 32 °C

Snímací systémy:

 • Standardní: HH-ACW-43MW
 • Volitelné: HH-A-T

Měřící rozsah (mm)

X

Y

Z

4000 - 6000 - 7000 - 9000

1600

2100 - 2500 - 3000

Přesnost: MPE= od 20 + 13 L/1000 < 50

DEA Bravo Brochure
Case Study Volvo Car - Gent N.V. Belgium
Case Study Donza-Baume - Les Breuleux
Case Study: Airbus - Broughton
Case Study - ATR - Colonnella

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.