Laserový skener HP-L-10.6

HP-L – 3D bodové skenování ve své nejlepší podobě

Laserový skener HP-L poskytuje řadu výhod pro měření v rámci kompletního a výkonného balíčku na klíč s rychlým zachycováním mraků bodů včetně: kontroly geom. prvků s CAD (tenkostěnné a plechové díly) a kontroly obecných tvarových ploch s CAD a reverzní inženýrství (rekonstrukce CAD modelu) .  Sonda je k dispozici pro SMS GLOBAL, ALPHA, DELTA, LAMBDA a BRAVO od Hexagon Metrology, což umožňuje plně automatizovaný provoz systémů.

HP-L Skener – hlavní charakteristiky:
 
 • Plně automatický – žádná komplikovaná nastavení nebo parametry
 • Vysoce přesný – přesnost snímače ±20 um
 • Jedinečné proměnné optické rozlišení „3 x zoom“ - uživatelem volitelná délka řádku 25 mm, 60 mm nebo 124 mm s až 2001 bodů na řádek. Dokonale se hodí pro rychlou kontrolu povrchů velkých ploch nebo měření malých izolovaných geometrických prvků.
 • Automatické řízení výkonu laseru v reálném čase – unikátní technologie umožňuje optimalizovat intenzitu laseru 10krát během měření každého jednotlivého bodu.
 • Spolehlivé a opakovatelné výsledky plus značný úhel pro akceptování měření ±60°, dokonce i obrobených povrchů.
 • Vhodný pro měření téměř libovolného materiálu včetně obrobených, hrubovaných, lisovaných, kovaných a litých ploch, barvených kovů, pískových jader, komponent z uhlíkových vláken, plastu, jílu, pryže, dřeva a keramiky.
 • Plně kompatibilní s několika zásobníky sond, umožňuje měření s více snímači
O vás
O vaší společnosti
 • Mraky bodů s nejvyšší integritou
 • Programovatelná délka řádku 24, 60 nebo 124 mm s hustotou až 2001 bodů na řádek.
 • Automatické řízení výkonu laseru v reálném čase postihne prakticky libovolnou kombinaci materiálu, povrchové úpravy a barvy.
 • Žádná komplikovaná nastavení nebo parametry
 • Značný úhel pro akceptování měření ±60°
 • Ideální pro křehké, pružné a měkké součásti
 • Plně kompatibilní s několika zásobníky sond, umožňuje měření s více snímači
 • K dispozici doprovodný produkt pro přenosná ramena Hexagon
Laser Třída 2
Vzdálenost 170 +/- 30 mm
Šířka řádku 24/60/124mm
Odstup bodů (min.) 25 µm
Řádková rychlost (max.) 53 Hz
Prohlášení o přesnosti  (MPE) Přesnost snímače je definována jako Maximální povolená chyba (MPE) pozice XY  kalibračního válce měřená v  libovolném bodě v rozsahu XY snímače.
Pracovní teplota snímače  pro  deklarovanou přesnost 15-32°C
Pracovní teplota snímače 5-45°C
Odolnost snímače proti okolnímu  osvětlení 40 000 luxů
IP krytí snímače 64
Rozměry snímače (D x Š x  V) 134 x 72 x 60,5 mm
Hmotnost snímače 360 g (Autojoint) / 379 g (TKJ)
Maximální pracovní teplota  řídící  jednotky 50°C
CMM laser scanners brochure
Case Study Volvo Car - Gent N.V. Belgium

HP-L-5.8 Laserový skener

Laserový skener HP-L-5.8 umožňuje snadným a dostupným způsobem zvýšit rychlost a rozšířit možnosti měření...