Etux 2019

Sweden, Nyköping
26 September, 09:00 - 27 September, 18:00

Event_Image_800x428
Vi finns på plats på den årliga träffen för användare av Edgecam. 

Vårt genomgående tema - Fakta - Inspiration - Nöje - bygger på att du som träffar oss i olika situationer och miljöer alltid ska kunna få med dig ny Fakta om Edgecams olika funktioner. Information som vi tror och hoppas ger er Inspiration att utveckla era egna metoder. Vi kan dessutom lova att det är ett Nöje att utbyta idéer och erfarenheter med andra Edgecam användare. 
 

Contact us

Hexagon Manufacturing Intelligence
World Headquarters Office
Cedar House
78 Portsmouth Road
Cobham
Surrey
KT11 1AN
Great Britain

Sales Customer Services