Güç ve Enerji

Enerji ve güç üretim sektöründe büyük hacimli ölçüm ve hassas parça üretimiyle verime güç katıyoruz

Elektriğe gitgide artan oranda bağımlılığımız ve hem elektrik hem de ısı enerjisi kapasitesi gereksinimlerini karşılamak için daha sürdürülebilir yollarla gelişme ihtiyacımız, yirmi birinci yüzyılın en büyük güçlüklerinden biridir. Piyasa rekabetinin artışı ve esnetilen kapasiteler ile birlikte çözüm önceliği güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik güç, jeotermal enerji ve biyo kütle teknolojileri gibi yenilenebilir yeni kaynakların etkinliğini artırmaktır. Enerji ve güç firmaları nükleer enerjinin potansiyelinden yararlanmak için daha temiz, daha güvenli yollar aramanın yanı sıra kömür, petrol ve gaz dahil sınırlı fosil yakıt kaynaklarımıza ulaşmak ve bunları optimize etmek için yeni yollar bulmak zorundadır.

Tüm bu çabaların merkezinde, enerji santrallerinin dev gaz türbinlerinden güneş enerjisi tarlalarının fotovoltaik panellerine ileri teknoloji içeren devasa endüstriyel tesisler bulunmaktadır. Hexagon Manufacturing Intelligence çözümleri, hidrolik pompalar ve kompresör parçalarından dişli düzenek sistemleri ve büyük türbin bıçak ağızlarına kadar uzanan parçaların kalitesini doğrulamak için gerekli hassas ölçümleri sunarak enerji üretim endüstrisinin her aşamasında kullanılır. Veriye dayalı tasarım, yarının güç tedarik çözümlerini geliştirmelerinde enerji firmalarına yardım ederken, taşınabilir ölçüm kolları ve 3B lazer takip cihazları bu önemli sektörde verimliliği sağlamak için gerekli tesiste montaj ve yüksek hacimli denetim prosesleri  süresince etkinlik göstermektedir.