Motor Bloğunun Etkin Ölcümü

Motor bloğu ölçümleri yüksek oranda hassas bir ölçüm sistemi gerektirir, işte bu yüzden Hexagon Manufacturing Intelligence Leitz PMM-Xi Ölçüm Cihazı ile HP-S-X5 HD sabit sensör sistemi bu iş için kullanılmaktadır. Ölçüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiğinde, değerli ölçüm süresinden tasarruf etmek için döner endeksleme prob kafası kullanılabilir. SENMATION sensör arayüzü, ölçüm işini farklı perspektiflerden görüntüleme opsiyonu sunmaktadır.

Dar Toleranslarla Ödün Vermeyen Hassasiyet
Bir motor bloğu üretim sürecindeki son aşamalardan geçerken, sonraki ölçümlere ilişkin gereklilikler oldukça yüksek tutulur. HP-S-X5 HD tarama probu sabit sensör sistemiyle referanslama işlemi yapılır. Bunu sızdırmaz yüzeyler, silindir delikleri ve krank mili kanalının ölçümü takip eder. Bu parçalar çok dar tolerans değerlerine sahip olup hassasiyet konusunda ödün vermez.

Etkin Ölçüm için Sensör Sistemlerinin Esnek Kullanımı
Yakından takip edildiğinde, ölçüm süresini azaltma potansiyelinin bulunduğu görülmüştür. Motor bloğundaki yerleri nedeniyle daha geniş tolerans aralığına sahip olan ve daha kompleks sensör konfigürasyonları gerektiren bağlantı parçaları gibi elemanlar, HP-S-X1H problu HH-AS-2.5 döner endeksleme sistemi kullanılarak daha hızlı ölçülebilir. Mekanik değişimin önüne geçilir, böylece prob değiştirme süresi kısalır.

Tek Adımda Geometri ve Pürüzlülük Ölçümü
SENMATION ile, sabit sensör sisteminden döner-endeksleme sistemine geçişler ölçüm sürecine tamamen entegre edilmiştir. Değişiklik 45 saniyeden az zaman alır ve yenilikçi sensör arayüzü sayesinde sensörlerin tekrar kalibre edilmesine gerek kalmaz. Pürüzlülük ölçümü de otomatikleştirilmiş ölçüm sürecine dahil edilebilir. PROFILER R, sensör değiştirici tarafından HP-S-X5 ile alınır ve ölçüm gerçekleştirilir.

Uygulama Odaklı Sensör Kullanımı

Sayesinde Ölçüm Süresini KısaltmaSENMATION'ın kullanımı sayesinde  her tür ölçüm işi için ölçüm süreci içinde doğru sensör otomatik olarak kullanılabilir. Bu da ölçüm süresini azaltır ve ölçüm işine bağlı olarak gerekli hassasiyetten ödün vermeden verimi ciddi oranda artırabilir.

UYGULAMA RAPORUMOTOR BLOĞUNUN ETKİN ÖLÇÜMÜ