Operasyonların Dijitalleştirilmesi

Hexagon’un çözümleri, daha iyi görünürlük ve gelişmiş karar verme süreçleri sağlayarak, operasyonel verilerin ve süreçlerin dijitalleştirilebilmesini sağlar.

Kişisel koruyucu ekipman giymiş iki mühendis bir tablete bakıyor. İkisinin de önünde bir uçak motoru görünüyor

Üretim tesislerinde verilerin gerçek zamanlı olarak analiz edilebilmesi ve paylaşılabilmesi giderek daha fazla önem taşımaktadır. Doğru yönlendirilen ve anlık bildirimlerle doğru kişilerle paylaşılan zenginleştirilmiş veriler, üretim süreci boyunca katma değer sağlar. İş birliğini mümkün kılan dijitalleştirme araçları, paydaşların yanıtlarını otomatik olarak sisteme geri yükler ve bu sayede birçok işi kolaylaştırarak veya gereksiz kılarak optimum verimlilik sağlar. Verilerin etkili biçimde dijitalleştirilip düzenlenebilmesi sonucunda elde edilen işlevsel dijital ikiz, otomasyonu bir üst seviyeye taşır.  

Makine öğrenimi ve çeşitli teknolojilerin yardımıyla 2022 yılı içerisinde manuel veri yönetimi işleri %45 oranında azaltılacak (Gartner

Sürekli analitikten faydalanmak, entegrasyon sürelerini %30, devreye alma sürelerini %30 ve  bakım sürelerini %70 azaltabilir (Gartner

Hexagon’un operasyonların dijitalleştirilmesine yönelik çözümleri, her ölçekteki işletme tarafından temin edilebilir. Üretim alt yapımıza hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilecek şekilde tasarlanmış çözümler, mevcut teknolojilerinizi daha verimli kullanabilmenizi sağlayarak hem maliyetlerinizi düşürür hem de katma değer sağlar. SFx platformu üzerine inşa edilmiş esnek ve hafif bir uygulama çerçevesi, MES, PLM ve ERP gibi teknolojilere yapılan yatırımların potansiyelini artırır ve sisteminizi 8 hafta gibi kısa bir sürede kullanmaya başlayabilmenizi sağlar. 
 
Dijital dönüşüm yolculuğunuzda riskin ortadan kaldırılması 

Dijital teknolojinin gücünden faydalanan bütüncül bir akıllı üretim altyapısına geçmek isteyen üreticiler, birbirini izleyen lineer operasyonlardan ağ bağlantılı açık bir sistemde birbirlerine bağlı operasyonlara geçerek, şirketlerin gelecekte nasıl rekabet edeceklerine dair bir örnek olabilmelidirler. Hexagon’un dijitalleştirme çözümleri, bugün katma değer sağlar ve gelecekteki daha akıllı operasyonlar için gerekli temeli oluşturur. 

  • Mevcut iş akışlarının mobilize edilmesi 
  • Geleneksel ve modern veri kaynaklarına bağlanma 
  • Kullanıcıların çeşitli veri kaynaklarına bağlı tek bir uygulamayla etkileşimde bulunabilmelerini sağlar 
  • Arka uç sistemler üzerinden veri okuma ve yazma. 
  • İş süreçlerinin tümüyle yeniden şekillendirilmesi ve dijitalleştirilmesi 
Sizin Hakkınızda
Firmanızla İlgili