HxGN SMART Quality’i Keşfedin

Kalite verisi ve ölçümde kaynak yönetimi için çevrimiçi yazılım platformu

HxGN SMART Quality Resource Management
Varlıkların mevcut durumda nasıl kullanıldığını belirlemeniz; kaynak yönetimi, kullanım optimizasyonu ve daha akıllı iş akışları yaratmada proaktif olmanızı sağlar.

Her gün makineler, cihazlar, çevresel gözlemler ve sahadaki personel tarafından bilgi üretilir. HxGN SMART Quality’nin kapsamlı kaynak ve iş akışı yönetimi araç seti, bu veriyi toplamanızı ve etkinlik ve üretkenliği aktif bir şekilde geliştirmekte kullanacağınız zekaya dönüştürmenizi mümkün kılar.

Makine, donanım, çevre ve personel durumu ile ilgili görünürlük sağlayan, ayrıca planlama ve kaynak geliştirme için güçlü araçlar sunan HxGN SMART Quality’nin kaynak yönetim fonksiyonları ölçüm, test ve kurulum sistemleri, cihazlar ve üretim donanımları, standart iş akışları ve ölçüm görevlerinin daha etkin bir biçimde yönetilmesine olanak sağlar. 

HxGN SMART Quality, kurumunuzun yapısını sistem içinde modellemenizi kolaylaştırır; böylece ölçüm yapan makinelerin durumu ve verinin kullanımı gibi faydalı bilgilere işletmeniz için anlamlı bir içerikte erişebilirsiniz. Farklı lokasyonlardaki fabrikalardan sorumlu olsanız bile, kurum kaynaklarını tek bir panelden yönetebilir ve KPI’ları kontrol edebilirsiniz.  Detaylı görev ve iş akışı bilgisi içeren gerçek zamanlı operasyon durumunuz, uzaktan yönetim için anında görüntülenebilir. HxGN SMART Quality aynı zamanda opsiyonel PULSE çevre görüntüleme sistemini destekleyerek kazandığınız içgörüye gerçek zamanlı atölye durumunu ekler.

Kaynaklarınızı HxGN SMART Quality ile yönetmek, iş süreçlerini ve görevlerini de organize etmenize imkan tanır, böylece kilit veri-toplama faaliyetlerinin düzenli operasyonların bir parçası olarak yürütülmesini sağlar ve operatör ve yöneticilere bu operasyonların sağladığı bilgiye dayanarak iyileştirmeler yapmaları için bir araç rolü görür. Değişiklikler, doğrudan HxGN SMART Quality bünyesindeki operasyonlar ile senkronize edilebilir, örneğin ekipleriniz için yeni denetleme planları ve ölçüm rutinlerini onaylayabilir ve yayınlayabilir ya da sürekli iyileştirme sürecini desteklemek üzere görevlerin planlanmasını değiştirebilirsiniz.
 
Sizin Hakkınızda
Firmanızla İlgili
HxGN SMART Quality: Kaynak Yönetimi

Her Bir Makinenin Detaylı Görüntülenmesi
Kullanıcıların varlıklar üzerinde tam kontrolünü sağlamak için donanımla ilgili detaylı bilgi verir.

Yerleşik İş Akışı ve Görev Yönetimi
Verimlilik artışı için iş süreçlerinin otomasyonunu mümkün kılar.

Her Bir İşi Yansıtmak Üzere Açık Yapılanma Yeteneği
Kullanıcılara, sorumluluklarındaki tüm cihaz ve fabrikaların genel performansını kontrol etme olanağı sunar.
 
HxGN SMART Quality Resource Management Fact Sheet

HxGN SMART Quality Resource Management Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Bağlanabilirlik

Bağlanabilirlik, üretime ait kalite verisinin potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarıdır. Birden fazla kaynaktan veriyi birbirine bağlayarak, içerik konusunda kavrayış ve...

HxGN SMART Quality: İstatistik

İstatiksel değerlendirme, süreç parametrelerinden aldığınız veriyi metroloji ve test araçlarında ölçülen değerler ile birlikte daha iyi kullanmanızı sağlar. 

Kullanıcı Başarıları

HxGN SMART Quality’i ilk zamanlarında benimsemiş olan tıbbi cihaz üreticisi Zimmer Biomet’ten Jeff Livingston’ın düşüncelerini...