HxGN SMART Quality: Bağlanabilirlik

HxGN SMART Quality ile neredeyse her kaynaktan kalite verisini toplayabilir ve depolayabilirsiniz

HxGN SMART Quality Connectivity
Bağlanabilirlik, üretime ait kalite verisinin potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarıdır.
Birden fazla kaynaktan veriyi birbirine bağlayarak, içerik konusunda kavrayış ve hızlı aksiyon yeteneği kazanabilirsiniz.

İşletmeler her gün büyük miktarlarda veri alır ve depolar. Ancak farklı sistemlerde farklı dosya formatlarındaki
veri söz konusu olduğunda, erişmek ve anlamlı bir etki yaratmak üzere sonuçları ilişkilendirmek çok zor olabilir.
Toplanan bilgiye dayanarak daha kapsamlı bir anlayış elde etmek üzere veri kaynaklarına bağlanabilirlik sağlayan
güçlü HxGN SMART Quality bağlantı araç seti, fabrikadaki çok sayıda kaynaktan
ve hatta tedarik zincirinden kalite ve süreç parametresi toplar ve yapılandırır. Gelişmiş Kalite Verisi Değişim Formatı (AQDEF)
standart dosya formatını kullanan sistem, veriyi homojenleştirebilir ve tek bir veri tabanına
entegre edebilir. Veri ister manuel girilmiş, isterse doğrudan ölçüm cihazı ve sensörlerinden gelmiş olsun, ilgili her bilgi parçası üretim faaliyetlerinizin eksiksiz bir resmini oluşturmak üzere birbirine bağlanır.

HxGN SMART Quality aynı zamanda, ölçümleri operatörler için daha kolay kılmak üzere tasarlanmış basit bir grafik arayüz olan INSPECT vasıtasıyla kullanıcıların birden çok sistemde ölçüm rutinleri uygulamasına olanak sağlar. Barkod ve RFID parça tanımayı destekleyen HxGN SMART Quality’nin bağlanabilirlik fonksiyonu, otomasyonun artırılmasının yolunu da açar. Ölçüm durumu, veri ve raporlar işletmedeki paydaşlara dağıtılmak üzere sunucuya yüklenebilir.
Sizin Hakkınızda
Firmanızla İlgili
HxGN SMART Quality: Bağlanabilirlik

Modüler ve Açık Mimari
Müşteri gereksinimlerine göre tamamıyla ölçeklenebilir ve IT altyapılarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Kolay ve Kullanışlı Uygulama
Eğitim gayretlerini azaltır ve operatörlerin asıl görevlerine odaklanmalarını sağlar.

AQDEF Veri Formatı
Standart veri formatı, kalite bilgisinin değişimine olanak sağlar.
HxGN SMART Quality Connectivity Fact Sheet

HxGN SMART Quality Connectivity Fact Sheet

HxGN SMART Quality: İstatistik

İstatiksel değerlendirme, süreç parametrelerinden aldığınız veriyi metroloji ve test araçlarında ölçülen değerler ile birlikte daha iyi kullanmanızı sağlar. 

HxGN SMART Quality’i Keşfedin

Varlıkların mevcut durumda nasıl kullanıldığını belirlemeniz; kaynak yönetimi, kullanım optimizasyonu ve daha akıllı iş akışları...

Kullanıcı Başarıları

HxGN SMART Quality’i ilk zamanlarında benimsemiş olan tıbbi cihaz üreticisi Zimmer Biomet’ten Jeff Livingston’ın düşüncelerini...