HxGN SMART Quality’i Keşfedin

Kalite verisi ve ölçümde kaynak yönetimi için çevrimiçi yazılım platformu

HxGN SMART Quality
HxGN Smart Quality, kalite yönetiminde bilgi otomasyonundan yararlanan, kalite verisi ve ölçümde kaynak yönetimi için çevrimiçi bir yazılım platformudur.

HxGN SMART Quality platformu; kapsamlı istatiksel analizler, görselleştirme ve iş akışı yönetimi yoluyla bilgi sağlayarak ve üretim yapan işletmenizin rekabetçiliğini artıran süreç optimizasyonlarını etkinleştirerek üretimin farklı aşamalarında kalite verisi akışını kontrol etmenize olanak tanır. Ultra-verimli otomotiv endüstrisinde kanıtlanmış teknolojisini kullanan HxGN SMART Quality, veriyi, üretime yönelik derin bir kavrayışla sunmak üzere akıllıca yapılandırır ve sürekli geliştirme sürecini hızlandırmanıza yardımcı olur. 

Uzaktan erişilebilen web tabanlı HxGN SMART Quality platformu, kuruluşun farklı düzeylerindeki kullanıcıların kalite gereksinimlerini ürünün yaşam döngüsü içinde sanal gerçek- zamanlı yönetmesine olanak sağlar, böylece üretim için akıllı, veriye dayalı bir yaklaşım elde edersiniz. 

  • Kalite verisini birden çok fabrikadaki çok sayıda cihazdan toplamak ve tek bir veri tabanında saklamak
  • Veriyi yönetilebilir, kullanıcıya özel bir gösterge paneli formatında analiz etmek, görselleştirmek ve raporlama
  • Kalite ekipmanı gibi kaynakları yönetmek, süreç iş akışlarını geliştirmek ve operasyonel görevleri organize etmek
Büyük ölçüde yapılandırılabilen standart araçlara dayanan HxGN SMART Quality, geniş kapsamlı geliştirmelere veya masraflı özelleştirme işlemlerine gerek duymadan üretim ortamınızın ihtiyaçlarına uyarlanabilir, böylece zaman ve paradan tasarruf sağlar. Neredeyse her tür üretim tesisi ağına ve kurumsal yapıya uyacak şekilde ölçeklendirilebilen HxGN SMART Quality, IT altyapınıza sorunsuz bir şekilde eklenebilir.

İster tek bir üretim hattına isterse bir üretim tesisine veya bir işletmenin farklı üretim alanlarına yüklensin, HxGN SMART Quality’nin bağlanabilirliği, istatistiksel analiz ve kaynak yönetimi araçları, işletmenin veri kontrolünü elinde tutmasına ve daha akıllı çalışmasına izin verir.
 

HxGN SMART Quality

Sizin Hakkınızda
Firmanızla İlgili
Web Tarayıcı Arayüzü
HxGN SMART Quality’nin web tabanlı arayüzü, veriye çevrimiçi erişim sağlayarak, kullanıcıların bilgi sistemlerini ayrıntılandırmasına ve ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda kritik veriye erişmesine olanak sağlar.

Dünya Standartlarında İstatistiksel Analiz Araçları
HxGN SMART Quality, Q-DAS istatistiksel yazılım ile aynı veri formatını ve ortak veri tabanını kullandığından, tüm ürün yelpazesi ile uyumludur. Q_DAS yazılım ürünleri, HxGN SMART Quality’nin istatiksel değerlendirme fonksiyonlarını tamamlayacak şekilde opsiyonel olarak da mevcuttur.
 
Açık Sistem Yaklaşımı
HxGN SMART Quality, açık sistem yaklaşımı ile tasarlanmıştır; farklı üreticilerin makinelere ve yanısıra işletim sistemlerine bağlanmasına izin vererek bağlanılan verinin potansiyelini maksimize etmektedir.

İş Akışı ve Doküman Yönetimi
HxGN SMART Quality, iş akışı ve doküman yönetimi için tek bir gerçek kaynak sağlarken standart gösterge panelleri, raporlama ve veri yorumlamayı basit ve sezgiye dayalı kılmaktadır.
HxGN SMART Quality Brochure

HxGN SMART Quality Brochure

HxGN SMART Quality: Bağlanabilirlik

Bağlanabilirlik, üretime ait kalite verisinin potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarıdır. Birden fazla kaynaktan veriyi birbirine bağlayarak, içerik konusunda kavrayış ve...

HxGN SMART Quality: İstatistik

İstatiksel değerlendirme, süreç parametrelerinden aldığınız veriyi metroloji ve test araçlarında ölçülen değerler ile birlikte daha iyi kullanmanızı sağlar. 

HxGN SMART Quality’i Keşfedin

Varlıkların mevcut durumda nasıl kullanıldığını belirlemeniz; kaynak yönetimi, kullanım optimizasyonu ve daha akıllı iş akışları...

Neden HxGN SMART Quality?

HxGN SMART Quality topladığınız bilgiden stratejik içgörü geliştirerek verimlilik ve uyum için kaynak ayırma ve iş akışlarında...