CMM – Yatay Kollu

Hexagon Manufacturing Intelligence yatay kollu koordinat ölçüm makinalarının (CMM) avantajı araba endüstrisi veya hava sanayii, gemi inşa, savunma, makine ve demiryolu sanayiinde kullanılan büyük hacimli saç malzemelerin incelenmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Açık yapıları sayesinde iş parçasına direk erişime olanak sağlaması, yükleme ve boşaltma açısından önemli bir fayda sağlamaktadır. Ayrıca yatay kollu koordinat ölçüm makinaları otomotiv, beyaz gövde prosesleri gibi otomatik üretim hatlarının bir parçası gibi bu hatlara entegre edilebilmketedir.