Privacy Statement

Hexagon Manufacturing Intelligence (“biz” veya “bizi/bize” ya da “bizim”) gizliliğinize saygı duymaktadır. Kişisel verilerinizi güvenli ve emniyetli bir şekilde işlemeyi ve ilgili veri koruma kanunlarına uymayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizi kaybolmaya veya yasa dışı erişime karşı korumak için ilgili teknik ve kurumsal önlemleri aldık. Kişisel verilerinize erişimi olan kişi sayısı sınırlıdır. Kişisel verilerinize yalnızca bizimle bağlantılı olan ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemesi gereken kişiler erişebilecektir.

Hakkınızda topladığımız veriler.

Kişisel veri, kimliği belirlenebilecek bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Sizinle ilgili olarak aşağıda belirtilenler gibi farklı türlerdeki kişisel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

 • Kimlik Verileri ad, evlenmeden önceki soyadı, soyadı, kullanıcı adı ya da benzer kimlik tanıcı, unvan, doğum tarihi, cinsiyet, video, ses ve fotoğraf verilerini kapsar.
 • İrtibat Verileri iş yeri, e-posta adresi ve telefon numaraları gibi irtibat verilerini kapsar.
 • Finansal Veriler banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerini kapsar.
 • İşlem Verileri size yapılan ve sizin yaptığınız ödemelerle ilgili bilgileri ve bizden satın aldığınız ürün ve hizmetlere dair diğer bilgileri kapsar.
 • Teknik Veriler internet protokolü (IP) adresi, oturum açma verileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konum, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu, ağ ve cihaz kimliği ve web sitemize veya ürünlerimize erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri kapsar.
 • Profil Verileri sosyal medyadaki faaliyetleriniz, iş unvanınız/pozisyonunuz, satın alma veya sipariş işlemleriniz, ilgi alanlarınız, tercihleriniz, geri bildirimleriniz ve anket yanıtlarınıza dair bilgiler dahil olmak üzere sizinle ilgili biyografik bilgileri kapsar.
 • Kullanım Verileri web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza dair bilgileri kapsar.
 • Pazarlama ve İletişim Verileri bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama materyalleri alma tercihlerinizi ve iletişim tercihlerinizi kapsar.

  Sizin hakkınızda Özel Kişisel Veri Kategorilerini toplamayız (bu kategorilere ırkınız ya da etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel hayatınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlık durumunuzla ilgili bilgiler ve genetik verileriniz dahildir). Cezai hükümler ve suçlarla ilgili bilgileri de toplamayız.

  Hangi kişisel bilgileri işlediğimize ve neden işlediğimize bağlı olarak temel alabileceğimiz çeşitli hukuki dayanaklar bulunmaktadır. Temel aldığımız hukuki dayanaklar:

 • Onay: Kişisel verilerinizi belirli bir amaç doğrultusunda işlememiz için bize açık ve net onay verdiğiniz durumlar.
 • Sözleşme: Sizinle imzalamak üzere olduğumuz veya imzaladığımız bir sözleşme için ya da bir sözleşmeyi imzalamadan önce bizden belirli adımları atmamızı istediğiniz için kişisel verilerinizi kullanmamızın gerekli olduğu durumlar.
 • Meşru menfaat: Meşru bir iş amacı ya da üçüncü bir tarafın meşru bir iş amacı doğrultusunda kişisel verilerinizi kullanmamızın gerekli olduğu durumlar (kişisel verilerinizi korumak için meşru menfaatimizi hükümsüz kılan geçerli bir neden olmadığı sürece).
 • Yasal yükümlülük: Yasalara uymak için kişisel verilerinizi kullanmamızın gerekli olduğu durumlar (sözleşme yükümlülükleri dahil değildir).

Aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, sizden ve sizin hakkınızda veri toplamak için farklı yöntemler kullanırız:

Doğrudan etkileşimler. Formları doldurarak ya da posta, telefon, e-posta veya diğer yollar üzerinden bizimle iletişime geçerek bize Kimlik Verilerinizi, İrtibat Verilerinizi ve Finansal Verilerinizi verebilirsiniz. Bunlara, diğer durumların yanı sıra ofislerimizden birini ziyaret ettiğinizde, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için başvuru yaptığınızda, ürünlerimize veya hizmetlerimize abone olduğunuzda, bizden pazarlama bilgileri istemek için web sitemize kayıt yaptırdığınızda, temsilcilerimize kartvizitinizi verdiğinizde, bize geri bildirim verdiğinize ya da bizimle iletişime geçtiğinizde verdiğiniz kişisel veriler dahildir.

Otomatik teknolojiler veya etkileşimler. Web sitelerimizle veya ürünlerimizle etkileşime geçtiğinizde İrtibat Verilerini ve Teknik Verileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu bilgileri, çerezler ve korsanlığı önleme ve lisans uyumluluğu yazılımları gibi diğer teknolojileri kullanarak toplarız.

Üçüncü taraflar veya herkese açık kaynaklar. Sizin hakkınızda aşağıda belirtilenler gibi kişisel verileri çeşitli üçüncü taraflardan edinebiliriz:

•  Teknik Veriler: analiz sağlayıcılarından.

•  İrtibat Verileri, Finansal Veriler ve İşlem Verileri: teknik hizmet ve ödeme hizmeti sağlayıcılarından.

•  Kimlik Verileri ve İrtibat Verileri: veri aracıları veya toplayıcılarından.

•  Kimlik Verileri ve İrtibat Verileri: herkese açık kaynaklardan.

Yukarıda belirtilen kişisel veri kaynaklarından bir ya da birkaç tanesini kullanabiliriz.

Kişisel verilerinizi işleme biçimimiz

Sözleşme yükümlülükleri:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • Finansal Veriler
 • İşlem Verileri
 • Teknik Veriler
 • Pazarlama ve İletişim Verileri

İşlemenin amaçları

Şirketinize olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek; ör. sizi yeni müşteri olarak kaydetmek, fiyat teklifi göndermek, sipariş yönetimi, ürünleri ve hizmetleri şirketinizden almak veya şirketinize vermek, şirketinize fatura kesmek ya da bir şirketin faturasını ödemek, şartlarımızdaki değişiklikleri size bildirmek, hizmet taleplerinize cevap vermek, ofislerimizde toplantı yapmak vb.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Sözleşme
 • Meşru Menfaat

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

 

Kişisel verilerinizi Hexagon Group şirketleriyle paylaşacağız.

Kişisel verilerinizi ayrıca tedarikçiler, iş ortakları ve bizim adımıza müşteri ilişkileri yönetim çözümü sağlayıcılığı gibi hizmetleri gerçekleştiren yasal temsilcilerle de paylaşacağız.

Muhafaza etme süresi

Verilerinizi, şirketinizle olan iş ilişkimiz devam ettiği sürece muhafaza edeceğiz.

Verilerinizi, geçerli olan kanuni kısıtlama süreleri boyunca ve yasal yükümlülüklerimize uymak, ihtilafları çözmek ve anlaşmaları uygulamalar için gerekli olan süre boyunca muhafaza edecek ve kullanacağız.

                         

Pazarlama:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • İşlem Verileri
 • Teknik Veriler
 • Profil Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri

İşlemenin amaçları

İlgili web sitesi içeriklerini sunmak. Önceki satın alma işlemlerinize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiye dayalı olarak sizin ilginizi ve şirketinizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ürünler, hizmetler, yayınlar ve etkinlikler hakkında çeşitli yollarla (e-posta, telefon, kısa mesaj, sosyal medya veya yüz yüze) sizi bilgilendirmek.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Onay
 • Meşru Menfaat

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

 

Kişisel verilerinizi Hexagon Group şirketleriyle paylaşacağız.

Kişisel verilerinizi ayrıca tedarikçiler, iş ortakları ve bizim adımıza pazarlama çözümü sağlayıcılığı gibi hizmetleri gerçekleştiren yasal temsilcilerle de paylaşacağız.

Muhafaza etme süresi

Doğrudan pazarlama amacıyla işleme onayınızı iptal etmediğiniz sürece kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

 

Müşteri Referansları, Yorumları ve Değerlendirmeleri:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • Teknik Veriler
 • Profil Verileri
 • Pazarlama ve İletişim

İşlemenin amaçları

İşleme; ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve yazılımlarımızı desteklemek üzere ya da benzer amaçlar doğrultusunda müşteri tabanımıza değerlendirmeler sunmak için gerekmektedir.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Onay

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

Hexagon Manufacturing Intelligence’ın içinden ya da Hexagon Manufacturing Intelligence’ın dışından herhangi bir pazarlama kanalına erişen kişiler.

Muhafaza etme süresi

İşleme onayınızı geri çekmediğiniz sürece, gerekli olan süre boyunca.

 

İşe Alım:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • Profil Verileri
 • Teknik Veriler
 • Ayrıca istihdam bilgileri, özgeçmiş bilgileri ve başvurunuzda bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz diğer bilgiler.

İşlemenin amaçları

Başvurduğunuz pozisyonla ilgili olarak başvurunuzu değerlendirmek.

Gelecekte açılabilecek pozisyonlar dahil olmak üzere diğer pozisyonlarla ilgili olarak başvurunuzu değerlendirmek (bize bilgilerinizi bu amaç için tutmamızı istemediğinizi bildirmediğiniz sürece).

İşe alım süreciyle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek.

Sizden aldığımız bilgileri üçüncü taraf veri sağlayıcılarından edinilen bilgilerle çoğaltmak.

Genel İK yönetimi ve idaresi (işe alınırsanız).

Memnuniyet anketleri gerçekleştirmek.

İş referansı/referanslarının doğrulanması ve özgeçmiş kontrolleri dahil olmak üzere başvurunuzu analiz etmek ve değerlendirmek.

Kurumsal yönetim gerekliliklerine ve yasal gerekliliklere uymak.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Sözleşme
 • Onay
 • Meşru Menfaat

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

İK ekipleri ya da işe alım sürecine dahil olan veya işe alım sürecini destekleyen diğer çalışanlar ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları.

 

Kişisel verilerinizi ayrıca yasal yükümlülüklerimize uymak ya da yasal haklarımızı tesis etmek, kullanmak veya savunmak üzere gerekli olan diğer üçüncü taraflara da açıklayabiliriz.

Muhafaza etme süresi

 

Verilerinizi, geçerli olan kanuni yükümlülükler uyarınca ya da bize başka bir talimatta bulunmadığınız sürece pozisyon doldurulduktan sonra 12 ay boyunca muhafaza edecek ancak hiçbir zaman 24 aydan uzun süreyle muhafaza etmeyeceğiz.

 

İşletmemizi, web sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi yönetmek, iyileştirmek ve korumak:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • Teknik Veriler
 • Profil Verileri
 • Kullanım Verileri

İşlemenin amaçları

İşleme; sorun giderme, veri analizi, testler, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil olmak üzere ürünlerimizi ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için gerekmektedir.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Meşru Menfaat

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

Herhangi bir Hexagon Manufacturing Intelligence pazarlama kanalına erişen kişiler. Ürünlerimizi kullanan kişiler.

Muhafaza etme süresi

İşlemeye itiraz etmediğiniz ve itirazınız Meşru Menfaatimizi hükümsüz kılmadığı sürece, gerekli olan süre boyunca.

 

Korsanlığı Önleme ve Lisans Uyumluluğu:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • Teknik Veriler
 • İşlem Verileri
 • Profil Verileri
 • Kullanım Verileri

İşlemenin amaçları

Kullanıcının geçerli lisans anlaşmasına uyduğunu doğrulamak, yazılımların yetkisiz kullanımını ve kullanıcılarını belirlemek ve diğer yollarla fikri mülkiyet haklarını korumak ve kullanmak.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Meşru Menfaat

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

 

Verilerinizi, korsanlığı önleme teknolojisi tedarikçilerinin yanı sıra fikri mülkiyet haklarımızın korunmasından ve kullanılmasından sorumlu avukatlık ofisleri, diğer uygulama iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşmak dahil olmak üzere, bizim gerçekleştirdiğimiz (ve bağlı şirketlerimizin gerçekleştirdiği) lisans uyumluluğu ve korsanlığı önleme çalışmalarıyla ilişkili olarak bağlı şirketlerimizle ve bizim çalıştığımız (ve bağlı şirketlerimizin çalıştığı) yüklenicilerle (kanal iş ortakları dahildir), temsilcilerle, varislerle ve vekillerle paylaşabiliriz.

Muhafaza etme süresi

 

Lisans uyumluluğunu doğrulamak, yazılımlarımızın yetkisiz kullanımını ve kullanıcılarını belirlemek ve diğer yollarla fikri mülkiyet haklarımızı korumak ve kullanmak için gerekli olan süre boyunca.

 

Yasal Uyumluluk:

İşlediğimiz kişisel verilerin kategorileri

 

 • Kimlik Verileri
 • İrtibat Verileri
 • Profil Verileri

İşlemenin amaçları

Ürünleri ve hizmetleri yalnızca söz konusu ürünleri ve hizmetleri almasına yasal olarak izin verilen taraflara sağlama yönündeki hukuki yükümlülüklerimizi karşılayabilmek için müşteri taraması gerçekleştirmek. Ticari faaliyetlerimize devam etmek üzere gerekli izinleri alabilmek için bu bilgileri isteyen yetkililere söz konusu bilgileri sağlamak.

İşlemenin yasal dayanağı

 • Meşru Menfaat
 • Yasal Yükümlülük

Kişisel verilerin alıcıları (ya da alıcı kategorileri)

Verilerinizi, söz konusu bilgileri isteyen hükümet makamlarıyla ya da üçüncü taraf tarama platformlarıyla paylaşabiliriz.

Muhafaza etme süresi

 

Doğru izinleri almak ve ürün ya da hizmetin teslimini gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca.

 

**Hexagon Manufacturing Intelligence’ın kişisel verilerinizi işlemek için onayınızı aldığı durumlarda şu e-posta adresine ulaşarak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz:  privacy.mi@hexagon.com.                        

YALNIZCA AB/AEA’DA İKAMET EDENLER İÇİN

Kişisel verileriniz, AB/AEA dışında kalan Kanada (ticari organizasyonlar), Yeni Zelanda ve İsviçre gibi AB/AEA’dakine benzer koruma seviyeleri sunan bir ülkeye aktarılabilir. Bu ülkelere aktarım, Avrupa Komisyonu’nun yeterlilik kararına dayalıdır.

Kişisel verileriniz, AB/AEA dışında kalan Avustralya, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Tayvan, Tayland, BAE, Birleşik Devletler, Venezuela gibi AB/AEA’dakinden daha düşük koruma seviyesine sahip olabilecek bir ülkeye aktarılabilir. Kişisel verileri bu ülkelere aktarırken Hexagon Manufacturing Intelligence kişisel verileriniz için yeterli koruma seviyesi sağlamak üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış standart sözleşme hükümlerini kullanır. Standart sözleşme hükümleri şu bağlantı üzerinden görülebilir: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

YALNIZCA KALİFORNİYA’DA İKAMET EDENLER İÇİN 

Bu bölümün amacı, Kaliforniya’da ikamet edenlere Kaliforniya Tüketicileri Koruma Kanunu (CCPA) uyarınca bilgi vermektir.   

Kişisel veriler, doğrudan veya dolaylı olarak bir haneyi tanıtan, haneyle ilgili olan, haneyi tanımlayan, haneyle ilişkilendirilme ihtimali olan ya da haneye bağlanma ihtimali olan bilgileri de kapsamaktadır. 

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmamaktayız ve satmayacağız. 

Haklarınız neler?

Sizin hakkınızda hangi kişisel verileri işlediğimizi bilme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinize erişme ve söz konusu verilerin bir kopyasını size vermemizi isteme hakkınız bulunmaktadır.  Sizinle ilgili yanlış kişisel bilgileri düzelttirme ve bazı durumlarda kişisel verilerinizi silmemizi isteme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizin belirli şekillerde işlenmesine itiraz etme ve kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin sınırlandırılması veya silinmesi, Hexagon Manufacturing Intelligence’ın size verdiği taahhütleri yerine getirememesine neden olabilir. Ayrıca, kişisel verilerinizin makine tarafından okunabilen formatta çıkarıldığı ve başka bir sorumluya aktarıldığı veri taşınabilirliğini isteme hakkınız bulunmaktadır. Hexagon Manufacturing Intelligence; silme, kısıtlama, itiraz ya da veri taşınabilirliği ile ilgili olarak sizden gelen isteklere her zaman uymak zorunda olmayabilir. İfade ve bilgi edinme özgürlüğünü kullanmak, AB veya Üye Ülke kanunları uyarınca işlemeyi gerektiren bir yasal yükümlülüğe uymak ya da verileri hukuki taleplerin tesisi, icrası veya savunması için işlemek gibi ek durumlar, Hexagon Manufacturing Intelligence tarafından verilerin işlenmesini gerekçelendirebilir.  Hexagon Manufacturing Intelligence, isteğinizin uygunluğunu değerlendirecek ve Hexagon Manufacturing Intelligence’ın kararı ve gerekçesi hakkında sizi bilgilendirecektir.  Kişisel verilerinizi işlememiz için bize onay verdiğiniz durumlarda onayınızı istediğiniz zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çektiğiniz durumlarda belirli kişisel veriler (yalnızca kesinlikle gerekli olanlar) “iletişime geçilmeyecekler” listemizde tutulacaktır.

Sizinle ilgili kişisel verileri nasıl işlediğimize dair sorularınız varsa şu e-posta adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz: privacy.mi@hexagon.com.

İtirazlar ve şikayetler

Kişisel verilerinizi işleme biçimimizle ilgili itirazlarınız ya da şikayetleriniz olursa ilgili veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır ve böyle bir durumda geçerli kanunlara göre çözüm bulunacaktır.

Gizlilik Yetkilisinin Kimliği

Hexagon Manufacturing Intelligence Gizlilik Yetkilisine şuradan ulaşabilirsiniz: privacy.mi@hexagon.com

Sorumlunun Kimliği

Hexagon Group’a yapılan atıflar Hexagon AB, İsveç Şirket Tescil Numarası 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Stokholm, İsveç (hexagon.com), onun iştirakleri ve kontrol ettiği ortak girişimler anlamına gelmektedir ve kişisel verilerinizin sorumlusu/sorumluları bu şirketlerdir.

Hexagon Manufacturing Intelligence, matris/bölüm yapısıyla faaliyet göstermektedir ve ona yapılan atıflar Hexagon Metrology AB, onun iştirakleri ve kontrol ettiği ortak girişimler anlamına gelmektedir. Kişisel verilerinizin sorumlusu/sorumluları bu şirketlerdir. Konumunuz ve Hexagon Manufacturing Intelligence ile olan iş ilişkiniz, Hexagon Group bünyesinde kişisel verilerinizin işlemesiyle ilgili olarak uygun sorumlunun/sorumluların belirlenmesi açısından gereklidir.

Gizlilik Yetkilisine istekte bulunmanız halinde, Hexagon Group bünyesinde kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgilenen sorumlunun/sorumluların tüm bilgileri size sağlanacaktır. İlgili sorumlu tarafından görevlendirilen tüm veri koruma yetkililerinin isimleri ve irtibat bilgileri sağlanacaktır.

Bu Gizlilik Beyanı en son 4 Ocak 2022’de değiştirilmiştir.