Sözümüz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Uygulamalarımız Dünyayı Daha İyiye Doğru Değiştiriyor

Our_Promise_800x428

Gezegene Sözümüz

En az 2000 yılından bu yana, çok sayıda bilim adamı yeni bir jeolojik çağda yaşadığımızı tartışmakta: Antroposen. Çevremiz, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve tek kullanımlık plastiklere aşırı bağımlılık gibi insan faaliyetleriyle (“Antrop” insan anlamına gelmektedir) derinden değişmekte. Bu uygulamalar dünya üzerindeki yaşama çok sayıda tehlike getiriyor; sadece bu tehlikenin tam ölçeğini bilmiyoruz. 

Ancak bir şeyi biliyoruz; gezegenimizin geleceği bizim ellerimizde. 

Şimdi hepimizin birlikte karşı karşıya kaldığı benzersiz zorlukları kabul etmek ve faaliyetler ile stratejilerin yalnızca iş menfaatlerine değil, çevrenin menfaatine de hizmet etmesini sağlamak her kuruluşun sorumluluğudur. 

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren nüfuzlu bir şirket olarak, çevre üzerindeki muhtemel etkimizi anlıyor ve sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Dünya değişiyor ve Hexagon Manufacturing Intelligence’da, iş teklifimiz ve etik değerlerimiz tamamen birbiriyle uyumlu: daha iyiye doğru bir değişim yaratmak istiyoruz. 

Ürünlerimizin çevre üzerindeki en kayda değer muhtemel etkisi, üretim süreçlerindeki uygulamaları esnasında oluşur. Enerji verimliliğini arttıran eko-modlu özellikler geliştirmekten, parçaların ve ham maddelerin tüketimini azaltan üretim izleme araçlarına kadar, tüm ürünlerimiz için çevresel kaygılar bu nedenle tasarım sürecine dahil edilir. 

Günümüzde küresel ısınma, dünyanın dikkatini üzerine çektiğinden, , şirketler kârı çevreyi korumaktan ayrı düşünmeyi göze alamaz. İmalatçıların daha verimli olmasına, daha az kaynak kullanmasına ve çözümlerinin kullanım ömrünü uzatmasına imkan sağlayarak, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştirdik. 

 
Yardımseverlik Sözümüz

Omurilik yaralanmaları için tedavi bulmak üzere birinci sınıf araştırma ve klinik çalışmalara fon sağlayan kâr amacı gütmeyen  Wings for Life adlı yardım kuruluşu ortağımız ile derin bir bağımız var. Her yıl, çalışanlarımız binlerce Wings for Life Dünya Maratonu katılımcısı arasına katılmaktadır. Hexagon, katılan her çalışanın giriş ücretini ödemekte, ücretlerin % 100’ü doğrudan yardım kuruluşuna aktarılmaktadır.

Çeşitli yardım kuruluşlarının desteklenmesindeki etkinliklerden, bir çalışana şahsi olarak hitap eden bir gaye için para toplayan ve bilinçlendirme sağlayan uzun vadeli girişimlere kadar bölgeler genelinde personelimizin fon toplama girişimlerini destekliyoruz.