Çevre

Daha yeşil bir gelecek için sağduyulu ürün geliştirmeyi garantiliyoruz

Operasyonları sırasında çevresel hususları göz önüne almak Hexagon Manufacturing Intelligence'in çalışma felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Süreçleri uygularken, ekoloji dostu ürün geliştirme ve sürdürülebilirliği göz önüne almaya odaklanırız. Çevresel girişimlerimizin temel ilkelerinden biri üretimimiz esnasında kaynakları mümkün olduğunca dikkatli kullanmaktır.

Çevreye karşı sorumluluk ve saygı

Faaliyetlerimizin çevresel etkiye sahip olduğu durumda, kılavuzumuz ekolojik olarak motive edici, teknik bağlamda mümkün ve finansal açıdan savunulabilir çözümlerdir. Hexagon Manufacturing Intelligence'in çevre politikasına uygun olarak biz:
Çevrenin korunmasına ilişkin yasa, yönetmelik ve yönergelere uyarız
Malzeme tüketimini minimize, tekrar kullanımlarını maksimize ederek doğal kaynakların kullanımını sınırlarız
Üretim süreçlerinde güvenli ve çevre dostu tesislerden faydalanırız
Binalarımızda, üretim tesislerimizde, hizmetlerimiz ve destek faaliyetlerimiz esnasında enerjiyi ekonomik ve düşük maliyetli bir tutumla kullanırız
Çalışanlarımızın yaratıcı ve çevre bilinçli bir tutumla çalışmalarını sağlamak için onlara çevresel konuların temel ilkelerini öğretiriz

Eco mode
Şartname ve Direktifler

Faaliyetlerin karlılığı için belirli müşteri taleplerini ve uluslararası kalite standartlarını karşılamak şarttır. Hexagon Manufacturing Intelligence, ürün kalitesi, üretim süreçleri ve müşteri memnuniyetini onaylayan bir dizi sertifikaya sahiptir ve bunlar düzenli olarak denetlenir.

Tüm Hexagon ürünleri ve tesisleri, garanti edildiği durumlarda ISO 9001 ve ISO 14001 belgelidir. Belgelendirme, müşterilerimizin yüksek düzeyde kalite ve çevre standartlarını takip ettiğimiz ve faaliyetlerimizi tanımlanmış ve ölçülebilir süreçlere uygun olarak yürüttüğümüz bilgisine güvenebilmeleri anlamına gelir.

Avrupa Birliği Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ve RoHS Direktifleri uyarınca ürünlerimizin yaşam döngüsünde ortaya çıkan atık miktarını azaltmak için çaba sarf ederiz. Hexagon Manufacturing Intelligence mümkün oldukça yeniden kullanılabilen ya da dönüştürülebilen malzeme ve bileşenler seçer.

Bir yenilikçi olarak sorumluluklarımız

Hexagon Manufacturing Intelligence her ürün geliştirme ve tasarım sürecinin başında sürdürülebilirlik konusunu ele alır. Bizim için sürdürülebilir ürün geliştirme şunları kapsar:

Metal ve plastik gibi malzemelerin kullanımını minimize etmek için ürünlerinin boyutunu ve ağırlığını denetlemek ve azaltma yönünde çaba göstermek
Mümkün olduğu durumlarda alüminyum ve pirinç gibi geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak
Ürün yaşam döngüsünü arttırmak için ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini kolaylaştırmak
Diğer ölçüm sistemleri ve bileşenleriyle uyumluluğu artırmak, böylece ölçüm sisteminin işlevselliğini genişletmek
Kullanımı kolay ergonomik ürünler tasarlamak
Ürün tasarımında tehlikeli malzemelerin tüketimini azaltmak