ภาคอุตสาหกรรม

เรียนรู้ความท้าทายของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ และดูวิธีที่ Hexagon Manufacturing Intelligence แก้ปัญหาของผู้ผลิตทั่วโลก

Other Cool Stuff

Other specialist, unique and interesting applications of measurement technology in industrial manufacturing and beyond

Aerospace

Hexagon Manufacturing Intelligence helps airframers, OEMs and aerospace suppliers reduce production cycle times and design the new generations of aircraft passengers are...

Automotive

Ensuring speed and quality in automotive industry plants to drive measurable vehicle performance on the road

Electronics

Inspecting the intricate components inside the computer, communications and consumer electronics devices that connect the modern world

Power & Energy

Powering efficiencies in the energy and power generation industry with large-volume measurement and precision part production

Medical

The medical technology industry is a uniquely challenging space for manufacturers, with demanding regulatory requirements reinforcing demand for functionally flawless...

General Manufacturing

Balancing tolerances with throughput to optimise general manufacturing processes and maximise productivity whatever the application.

Heavy Industry

Providing metrology on a large scale to make lighter work of heavy industry through data-driven manufacturing

Tooling, Mould & Die

Enabling fast and reliable manufacturing processes through the accurate production of tooling, moulds and dies