กิจกรรมเร็วๆนี้

มิถุนายน

 • 27 - 1
  AIAA Aviation Forum
  Hilton Chicago
  Hilton Chicago
  Chicago

  http://www.hexagonmi.com/-/media/Images/Hexagon/Hexagon MI/About Us/Events/Event_Image_800x428.ashx

  Chicago, สหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม

 • 25 - 29
  CMSC
  Renaissance Orlando at SeaWorld
  Renaissance Orlando at SeaWorld
  Orlando

  http://www.hexagonmi.com/-/media/Images/Hexagon/Hexagon MI/About Us/Events/Event_Image_800x428.ashx

  Orlando, สหรัฐอเมริกา

กันยายน

 • 12 - 17
  IMTS 2022 Discover the Future of Manufacturing
  McCormick Place
  McCormick Place
  Chicago

  http://www.hexagonmi.com/-/media/Images/Hexagon/Hexagon MI/About Us/News/Accelerate Blog/News and Comment/IMTS 2018/IMTS-2018-Booth.ashx

  Chicago, สหรัฐอเมริกา

มีนาคม

 • 21 - 28
  Intermold Korea 2022 국제금형 및 관련기기 온라인 전시회로, 헥사곤은 셀계에서 가공까지 스마트 팩토리 솔루션의 모든 제품을 저희 전시페이지에서 확인하실 수 있습니다.  http://www.hexagonmi.com/-/media/Images/Hexagon/Hexagon MI/About Us/Events/Event_Image_800x428/Artboard 17.ashx

กรกฎาคม

 • 5
  La métrologie sans limite


  La Frette

  http://www.hexagonmi.com/-/media/Images/Hexagon/Hexagon MI/About Us/Events/Event_Image_800x428.ashx

  La Frette, ฝรั่งเศส