ภาคอุตสาหกรรม

เรียนรู้ความท้าทายของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ และดูวิธีที่ Hexagon Manufacturing Intelligence แก้ปัญหาของผู้ผลิตทั่วโลก