บริการนอกสถานที่

ทีมบริการของ Hexagon Manufacturing Intelligence มีบริการนอกสถานที่ เพราะฉะนั้น เราสามารถเข้าไปซ่อมแซมหรือตรวจเช็คเครื่องมือของคุณในสถานที่ที่คุณกำหนด

เราสามารถแก้ไขปัญหาของคุณด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย คุณไม่จำเป็นต้องนำเครื่องมือวัดของคุณมาหาเรา เราสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาที่จุดเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงงานของคุณหรือที่ใดๆก็ตาม

ติดต่อเรา

Hexagon Manufacturing Intelligence
3 ซอยบางนา-ตราด 34, 
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 ประเทศไทย

ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า