บริการเช่าอุปกรณ์การวัด

ลดเวลาหยุดทำงานและมั่นใจในผลผลิตด้วยบริการเช่าอุปกรณ์การวัดแบบระยะสั้นและระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์การวัดจาก Hexagon

การเช่าอุปกรณ์การวัดเป็นทางออกที่ดีสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความท้าทายในการวัดอันมากมาย เมื่อผู้ผลิตไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ การเช่าเครื่องมือวัด 3 มิติ หรืออุปกรณ์การวัดอื่นๆเป็นวิธีที่ดีสำหรับการ

  • ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอันฉับพลันในการผลิต รักษาความความคล่องตัวในการผลิต และหลีกเลี่ยงปัญหากระบวนการคอขวดในขั้นตอนการผลิต
  • ปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับความต้องการในการวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การวัดรูปทรงที่ไม่มาตรฐาน และ ชิ้นงานที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำ
  • รักษาผลิตผลและลดเวลาหยุดทำงานเมื่อเครื่องมือวัด 3 มิติของคุณกำลังถูกซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ อยู่ในขั้นตอนการสอบเทียบ
  • ทดสอบการทำงานของเทคโนโลยีการวัดและความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานของลูกค้า รวมถึง คำนวนผลตอบแทนการลงทุน   
บริการเช่าอุปกรณ์การวัดของ Hexagon Manufacturing Intelligence มุ่งเน้นในการมอบความหยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการวัดให้กับองค์กร เพื่อทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณภาพในการผลิต รวมถึง ตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยทันที 

ผู้ผลิตสามารถเช่าอุปกรณ์การวัดจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ของ Hexagon Manufacturing Intelligence ประกอบไปด้วย เครื่องมือวัด 3 มิติ เครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพา หัววัด 3 มิติแบบเลเซอร์สแกนเนอร์ เครื่องวัด 3 มิติแบบใช้แสงและการถ่ายภาพ และ ซอฟต์แวร์การวัด โดยผู้ผลิตสามารถเช่าอุปกรณ์การวัดแบบระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง สามารถติดตั้งไว้ที่สถานที่การผลิตของลูกค้า หรือ สามารถเข้ามาใช้ที่ศูนย์การทำงานของ Hexagon เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสร้างแพคเกจการเช่าอุปกรณ์การวัดของตัวเอง โดยการเช่าอุปกรณ์การวัดจะอยู่ในสัญญาการบริการที่ลูกค้ากำหนดรายละเอียดด้วยตัวเอง เพื่อที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้งานในช่วงเวลาที่เครื่องมือวัดของลูกค้ากำลังได้รับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพาของ Hexagon เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและได้รับความนิยมสำหรับโปรเจคการวัดระยะสั้น อย่างเช่น การวัดชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่มาตรฐาน ในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการความสามารถในการสแกนหรือแขนวัดขนาดยาวเพื่อวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ รวมถึง แขนวัดขนาดสั้นเพื่อวัดชิ้นงานที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำ ผลิตภัณฑ์การวัดของ Hexagon Manufacturing Intelligence สามารถตอบสนองความต้องการในการวัดหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว 

บริการนี้มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น ใช้แบบสอบถามนี้เพื่อดูบริการของเราในพื้นที่ของคุณ และตัวแทนจาก Hexagon Manufacturing Intelligence จะติดต่อคุณกลับโดยทันที

Service and Support Brochure

A global network of local customer support services.

Contact us

Have question for our sales or customer services teams? Contact us through these forms and we will get right back to you.

Alternatively call our teams on one of the following numbers:

Customer Relations Group: 800.274.9433
Service & Support: 800.343.7933