บริการและการสนับสนุน

Hexagon Manufacturing Intelligence เข้าใจความสำคัญของความแม่นยำและความรวดเร็วในกระบวนการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญท้องถื่นของเราพร้อมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของคุณเสมอ

การบำรุงรักษาระบบ

Hexagon Manufacturing Intelligence ให้บริการที่ครบวงจรของการใช้งาน เพื่อให้เครื่องมือของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วและความแม่นยำ

สัญญาการบำรุงรักษา

สัญญาการบำรุงรักษาทำให้คุณไว้วางใจในการใช้งานเครื่องมือและลดระยะเวลาที่เครื่องมือหยุดทำงาน ทำให้คุณสามารถมั่นใจในความรวดเร็วของกระบวนการผลิต

การอัพเกรดระบบ

เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์การวัดพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการผลิต...

การอบรม

ความรู้และทักษะด้านการผลิตสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทำงาน เรียนรู้หลักสูตรการอบรมด้านมาตรวิทยาของเรา 

บริการช่วยเหลือในการวัด

เมื่อความต้องการทางการผลิตได้เปลี่ยนไป หรือคุณขาดแคลนทรัพยากรอย่างกะทันหัน บริการและการสนับสนุนที่รวดเร็วและคุ้มค่าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก...

Machine Tool Measurement Service and Support

In today’s world of continuous technological innovation and increasingly competitive markets, manufacturing productivity depends on receiving the right support at the...

ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกไปแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกไปแล้ว คุณจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสำนักงานและตัวแทนจำหน่ายของ Hexagon Manufacturing Intelligence