เครื่องวัด 3 มิติแบบใช้แสงและการถ่ายภาพ

เครื่องวัด 3 มิติแบบใช้แสงและการถ่ายภาพช่วยพัฒนาวิศวกรรมและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

StereoScan neo

“See What You Measure“ – Hexagon Manufacturing Intelligence enters into a new dimension of fringe projection. Using the SWYM technology, it is now possible for the first...

SmartScan

SmartScan คือเครื่องมือวัด 3 มิติด้วยแสงและการถ่ายภาพที่มีสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงและมุ่งเน้นในด้านความรวดเร็ว ความแม่นยำ การพกพาที่ง่ายดาย...

PrimeScan

With the new scanner line PrimeScan, Hexagon Manufacturing Intelligence provides an attractive entry-level solution for highly precise 3D digitisation of industrial...

PartInspect L

PartInspect L เป็นคำตอบสำหรับการวัดแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและเรียบง่าย ถูกสร้างบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสแกนแสงขั้นสูง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในโรงงาน

RS-SQUARED Area Scanner

The RS-SQUARED Area Scanner brings ultra-high-productivity 3D white light scanning to the Absolute Arm 7-Axis.

RS Wireless Scanning Bundle

The RS-SQUARED Area Scanner, RS5 Laser Scanner and Wireless Pack CP-W turn the Absolute Arm into a highly portable and multi-functional scanning device.