การวัดงานแบบอัตโนมัติ

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โรงงานของโลกอนาคตจำเป็นต้องทำงานอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลแบบดิจิตอลในการขับเคลื่อนขั้นตอนของการประกอบและการผลิต การทำงานแบบอัตโนมัติจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของทุกอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น Hexagon Manufacturing Intelligence ได้หาคำตอบในการวัดงานและการควบคุมกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับคุณ