เครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพา

ด้วยรูปร่างที่เล็กกว่า คุณสามารถใช้เครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพา ณ สถานที่ของการผลิตโดยตรง โดยไม่ต้องสูญเสียความแม่นยำของข้อมูลการวัด

Absolute Arm 7-Axis

The flagship of the Absolute Arm range, the Absolute Arm 7-Axis delivers tactile probing and laser scanning in a uniquely ergonomic package.

Absolute Arm 6-Axis

A specialised touch measurement tool that also boasts the option for entry-level 3D scanning - the Absolute Arm 6-Axis is one of a kind

Absolute Arm Compact

The Absolute Arm Compact is the ultimate solution for ultra-high-accuracy touch probe measurement of small-to-medium sized parts.

RS5 Laser Scanner

The RS5 Laser Scanner is a cutting-edge sensor designed to seamlessly integrate with the Absolute Arm 7-Axis.

Download the Brochure

Get a complete overview of the Absolute Arm range.