การวัดงานแบบอัตโนมัติด้วยเลเซอร์แทร็คเกอร์

ระบบการวัดแบบเลเซอร์แทร็คเกอร์ที่ใช้การควบคุมของหุ่นยนต์ ช่วยยกระดับและศักยภาพของการวัดงานแบบอัตโนมัติ และนำความแม่นยำในระดับมาตรวิทยาสู่โลกของการผลิตอันชาญฉลาด

Absolute Tracker: การวัดแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่สำคัญของระบบการวัดงานแบบอัตโนมัติคือการช่วยลดการแทรกแซงของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบคุมคุณภาพ 

Absolute Tracker: การผลิตแบบอัตโนมัติ

อนาคตของการผลิตแบบอัตโนมัติจำเป็นต้องมีความแม่นยำเป็นหัวใจของกระบวนการผลิต

Leica Absolute Tracker ATS600

Our ground-breaking Absolute Scanning Distance Meter brings metrology-grade accuracy to ultra-long-distance contactless 3D measurement.

Absolute Camera AAC

Designed as part of a full laser tracker automation solution, the Absolute Camera AAC delivers fast fine-detail analysis of small repetitive features such as drill holes.

Leica Absolute Tracker AT960

High-performance 6DoF laser tracker technology in an ultra-portable and easy-to-use form factor

Leica T-Mac

Leica T-Mac (Tracker-Machine control sensor), the next-generation 6DoF tracking device for automated applications, answers the needs of a growing number of Leica Geosystems...

Leica T-Scan 5

The Leica Absolute Tracker takes your scanning experience to a new level of excellence in volumes up to 60m (Ø) in a single set-up.

ROBODYN

Innovative software solution delivering full calibration and performance testing functionality for industrial robotic systems.

Download Your Catalogue

The complete Laser Tracker Product and Accessories catalogue