เครื่องวัดพิกัดแบบกล้องสำรวจ

นำเสนอการวัดที่คุ้มค่า แม่นยำ และน่าเชื่อถือ เครื่องวัดพิกัดแบบกล้องสำรวจสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองมาตรฐานสูงสุด แม้จะอยู่ในสภาวการทำงานที่ลำบากขนาดไหน ด้วยคุณสมบัติในการวัดชิ้นงานได้มากถึง 500 เมตร เครื่องวัดพิกัดแบบกล้องสำรวจจึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการวัดและการประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่

Leica TM6100A Industrial Theodolite

Leica Geosystems' Industrial Theodolites are known around the world for being the most accurate, with the highest angular accuracy of 0.5".

Software for Theodolites & Laser Stations

Industrial theodolites and laser stations from Hexagon Manufacturing Intelligence have open-system software architecture.