เครื่องวัด 3 มิติแบบมัลติเซนเซอร์

ความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทคโนโลยีและการใช้งานแบบมัลติเซนเซอร์ ความยืดหยุ่นในโลกของมาตรวิทยาหมายถึงอิสระในการเลือกใช้งานระหว่างการวัดชิ้นงานแบบสัมพัสหรือการวัดแบบใช้แสง เพราะฉะนั้น การมีเครื่องวัด 3 มิติตัวเดียวที่สามารถให้อิสระในการใช้งานและตอบสนองการใช้งานทั้งสองแบบจึงเป็นคำตอบสำหรับการวัดทุกรูปแบบ

Optiv Classic

The Optiv Classic line is the easy way of getting started in optical and multisensor metrology. The machine base of all models is made of granite, offering robust...

Optiv Performance

The Optiv Performance line can tackle many measuring tasks with its robust design in granite, its axes with mechanical bearings and complete range of sensors. A versatile...

Optiv Reference

The premium offering with respect to measuring accuracy and design is the Optiv Reference line.

เทคโนโลยี Optiv Dual

Optiv Dual ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสามแบบ ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการทำงานแบบมัลติเซนเซอร์โดยเฉพาะ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม...

Sensors for Optiv

The advantages of multisensor technology. Through the combination of contact and non-contact measuring sensors, Optiv measuring machines bundle the advantages of several...

Software for Multisensor & Optical Systems

The quality of your products is best demonstrated with our software for optical and multisensor measuring systems.