เครื่องมือวัด 3 มิติแนวนอน

เครื่องมือวัด 3 มิติแนวนอนจาก Hexagon Manufacturing Intelligence มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการวัดชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

DEA TRACER

DEA TRACER is a manual coordinate measuring and scribing device. Its construction features a horizontal arm that is ideal for measuring and scribing medium- to large-sized...

DEA BRAVO Console

The DEA BRAVO Console line is a technically advanced and cost-effective solution for flexible and accurate dimensional inspection of thin-walled components, ideal for...

DEA BRAVO HA

BRAVO HA is the highest performance DEA horizontal-arm measuring robot available on the market. Designed to operate in industrial environments, the BRAVO HA is the...

DEA BRAVO HD

The BRAVO HD is a technically advanced and cost-effective solution for flexible and accurate dimensional inspection of thin-walled components like bodies-in-white and their...

DEA BRAVO HP

The BRAVO HP has been designed to meet in an optimum way the requirements of dimensional inspection and analysis of bodyshells, chassis and subassemblies on the shop floor.

DEA MERCURY

DEA MERCURY stands for three different versions of horizontal-arm coordinate measuring machines (CMM).

DEA MERCURY FX

The DEA MERCURY FX is a horizontal arm CMM upgrade solution that uses existing infrastructure to simplify the installation of the latest, productivity-enhancing measurement...

DEA TORO

The DEA TORO is an innovative line of automatic horizontal arm measuring machines for dimensional inspection of sheet metal components and large size parts.