หัววัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ

Hexagon Manufacturing Intelligence มีผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับเครื่องมือวัดของคุณ ร่วมไปด้วย หัววัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ สไตลัสสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย

Probe Heads

The probe head forms the heart of every coordinate measuring machine. Combined with a probe, it generates the measurement data during inspection cycles.

Touch Trigger Probes

Hexagon Manufacturing Intelligence manufactures touch trigger probes for fast and repeatable 3D measurements.

Scanning Probes

Scanning at its best - this is what users can expect with the Hexagon Manufacturing Intelligence scanning probes.

Non-Contact Sensors

Optical probes expand the possible applications of a coordinate measuring machine.

Roughness Sensors

The texture of a workpiece surface is more important than ever in quality assurance.

Sensor, Probe and Styli Changers

The measurement of different parts on the same coordinate measuring machine (CMM) affords a high value of flexibility for different sensor configurations and machine setups.

Styli and Accessories

Every application is different, which is why Hexagon Manufacturing Intelligence offers a wide range of different types of stylus components and accessories. From extensions...